Per januari 2022 zijn er, exclusief de poetsbedrijven, bijna tweeduizend (1829) commerciële, openbare waslocaties in Nederland. Op 367 hiervan is een wasstraat aanwezig, 1189 hebben er een of meerdere roll-overs en 1030 locaties beschikken over één of meerdere wasboxen.

Dat zijn enkele gegevens uit de jongste uitgave van ‘Wassen in cijfers’, dat een overzicht biedt van de bij Bovag aangesloten autowas- en poetsbedrijven. Aftersales Magazine kreeg inzage in het rapport, dat exclusief is voor leden van de Bovag-afdeling. 83 procent van de Bovag-autowasbedrijven heeft autowassen als hoofdactiviteit, 10 procent bestaat uit tankstations en 7 procent van de leden betreft een autobedrijf met autowassen als nevenactiviteit.

Combinatie met autobedrijf

De combinatie van een (naastgelegen) autobedrijf met een wasstraat is de meest voorkomende. Dat is het geval bij iets meer dan de helft (55 procent) van de wasstraatlocaties. Wel is het zo dat de wasstraatlocatie en het autobedrijf in meerderheid in verschillend eigendom zijn.

Van de roll-overs betreft een op de vijf (19 procent) een combinatie met een (naastgelegen) autobedrijf. Deze combinatie is vaker dan bij de wasstraten in eigendom van dezelfde ondernemer. Een mogelijkheid tot het (laten) poetsen bij een roll-overlocatie komt overigens weinig voor; 6 procent van de roll-overlocaties combineert wassen met poetsen.

De meeste wasboxen zijn te vinden bij tankstations. Toch is nog altijd 20 procent van de wasboxlocaties onderdeel van, of gelegen naast een autobedrijf.

Autowassen in cijfers 2022 is het vervolg op de editie van 2019 en werd op 14 juni gepresenteerd tijdens de ledendag van Bovag Autowas- en Poetsbedrijven.

Personeel

Het vorige onderzoek naar de wasbranche in Nederland dateert alweer van drie jaar geleden en net als toen heeft 70 procent van de autowasbedrijven moeite nieuw personeel te vinden. Desondanks heeft 74 procent plannen om op korte termijn te investeren, waarvan 56 procent vooral wil verduurzamen, bijvoorbeeld door zonnepanelen en led-verlichting te installeren. Drie jaar geleden was dat nog minder dan een derde.

Het aantal mensen dat in de carwashbranche werkt, is sinds 2010 verdubbeld tot ruim 2600. Bovendien verwacht twee derde van de ondernemers in de branche dat hun bedrijf de komende drie tot vijf jaar zal groeien. 44 procent denkt concreet aan een nieuwe vestiging of een overname en ook dat was in de vorige uitgave minder dan een derde. Het aanpassen van de stofzuigerplaatsen was drie jaar geleden een doel voor een kwart van de ondernemers met investeringsplannen, intussen staat dat bij 36 procent van hen op het wensenlijstje. Als het op investeren aankomt, blijkt meer dan de helft (56 procent) van de carwashondernemers bereid te zijn te investeren in verduurzaming. In 2018 betrof dit nog slechts 32 procent van de wasbedrijven.

Wasgedrag

‘Wassen in cijfers’ geeft ook een beeld van het ‘wasgedrag’ van de Nederlander. Daaruit blijkt dat er in ons land jaarlijks ruim 66 miljoen keer een auto gewassen wordt. Het meest populair is het gebruik van de wasstraat. Ruim twee vijfde van de consumenten (43,9 procent) heeft in 2021 ten minste één keer gebruikgemaakt van deze wasgelegenheid, die daarmee duidelijk het populairst is; de roll-over wordt door bijna een derde (32,2 procent) van de consumenten eens of vaker gebruikt.


‘Er is in Nederland nog een wereld te winnen voor wasbedrijven.’


Als we kijken naar waar consumenten het vaakst hun auto wassen, blijkt de wasstraat het populairst: 34,6 procent wast de auto het vaakst in de wasstraat. Daarmee is het marktaandeel van de wasstraat wel gedaald ten opzichte van het vorige onderzoek. Toen was dat nog 42,4 procent. Bovag verklaart de afname uit de groeiende populariteit van de roll-over, die inmiddels bij 23,9 procent van de consumenten de voorkeur krijgt, tegen 18,7 procent in 2018. De populariteit van het in een wasbox wassen is in de loop van de afgelopen drie jaar nauwelijks gewijzigd. Hetzelfde geldt voor het thuiswassen.

Voor 70 procent van de autorijdende Nederlanders is een bezoek aan de wasstraat en/of roll-over inmiddels een gewone zaak. Voor een kwart is het in mindere mate en voor 5 procent in meerdere mate een luxe.

Wastrouw

Belangrijke onderzoeksresultaat is de mate waarin gebruikers kiezen voor dezelfde wasstraat of roll-over. Het blijkt dat voor beide wasmethoden geldt dat gebruikers voor 90 procent altijd naar dezelfde locatie gaan. De ‘wastrouw’ in Nederland is dus zeer hoog.

Zo’n 600.000 auto’s worden niet of nauwelijks gewassen. Dat aantal is gelijk aan drie jaar geleden. In 2015 kregen zelfs 800.000 auto’s nooit een wasbeurt. Tegelijkertijd is het totale aantal personenauto’s in Nederland sinds 2015 met ongeveer 1 miljoen toegenomen, waardoor het relatieve aantal vieze auto’s dus fors is afgenomen.

Het hardnekkige adagium ‘wassen is krassen’ gaat vrijwel niet meer op, aangezien nog maar 5 procent van de ondervraagde Bovag-autowasbedrijven nylon borstels gebruikt in de wasstraat of roll-over. Dat betreft dan voornamelijk truckwashes. Het gros gebruikt textiel (68 procent) en/of foam (54 procent) en die aandelen zijn de laatste jaren fors gegroeid.

Frequentie

In reactie op het verschijnen van het rapport zegt Erik Stern, branchemanager Bovag Autowasbedrijven: “Wat keer op keer blijkt, is dat er in Nederland nog een wereld te winnen is voor wasbedrijven: de wasfrequentie van de gemiddelde Nederlander is relatief laag (zeven keer per jaar gemiddeld), ten opzichte van bijvoorbeeld Duitsland en al helemaal ten opzichte van de Verenigde Staten. Dus dat de voornaamste uitdaging ligt in het vaker terug laten keren van de automobilist. Hoe? Dat is aan het ondernemerschap van de wasbedrijven zelf.”

Foto boven: Wasboxen zijn meestal te vinden in combinatie met een tankstation, maar maken ook, zoals hier bij Garage Schel in Angerlo, deel uit van een autobedrijf.

Deel dit artikel op

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws
Meest bekeken berichten
Recente Reacties