Over het hele jaar 2022 bedroeg de gemiddelde nettowinst per dealervestiging 1,91 procent. Een jaar eerder was dat 1,78 procent, waarvan destijds 0,43 procentpunt uit NOW-steun bestond.

Dat blijkt uit de nieuwste branchebarometer van Bovag Autodealers. Bovag merkt daarbij op dat het hogere rendement vooral het gevolg is van hogere verkoopprijzen van en marges op auto’s en onderdelen. Dealers worden echter geconfronteerd met stevige en structurele kostenstijgingen, waarbij het voornamelijk in de werkplaats vaak moeilijk blijkt om deze direct door te belasten. 

Omzet

Ten opzichte van 2021 steeg de gemiddelde omzet per vestiging met ruim 2 miljoen euro, maar dat resulteerde in slechts 55.000 euro extra nettowinst. Illustratief voor het hogere kostenniveau is de 16 procent stijging in de lasten voor huisvesting, waaronder huur en energie. Tegelijkertijd resulteerden de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in hogere loonkosten en groeide het personeelsbestand per vestiging met bijna 10 procent. Dat laatste komt enerzijds door de toegenomen complexiteit van processen binnen en buiten het dealerbedrijf – onder ander door de samenvoeging van importeurs en merken -, waarin ICT vooralsnog weinig ondersteuning biedt. Anderzijds worden die processen ook vaker door importeurs en leasemaatschappijen bij de dealerorganisaties belegd, waardoor de werkdruk en administratieve lasten dus toenemen. Zo is in het personeelsbestand zichtbaar dat het dealerbedrijf steeds meer overhead en serviceadviseurs nodig heeft. 

Doorbelasten kostenstijgingen

De gemiddelde verkoopprijs van nieuwe auto’s steeg met 7,3 procent in vergelijking met 2021 en occasions werden gemiddeld voor 22 procent meer verkocht. De waarde van de occasionvoorraad steeg met maar liefst 35 procent. Ondanks het historisch lage aantal stadagen van 67 is dat met de huidige renteontwikkelingen reden tot zorg. Per saldo nam het resultaat van de afdeling verkoop met een derde toe, waarbij de loonkosten echter wel met 12 procent zijn gestegen. Als gevolg van kostenstijgingen daalde in de werkplaats juist het resultaat, ondanks 11 procent meer omzet en hogere productiviteit en efficiency. De absorptieratio, oftewel de mate waarin aftersales de algemene kosten van het dealerbedrijf dekt, bedroeg afgelopen jaar 76,0 procent. In 2021 was dat 77,5 procent.

Volgens Bert de Kroon, voorzitter van Bovag Autodealers, laat de branchebarometer precies zien waar de schoen wringt: “Voor veel dealers blijkt het lastig om de kostenstijgingen door te belasten. Bij de verkoop van auto’s en onderdelen valt doorberekenen nog relatief eenvoudig te verdedigen op basis van actuele, hogere inkoopprijzen. Elke maand het uurtarief in de werkplaats blijven opschroeven, is echter een ander verhaal. Maar het is evident dat onder andere de huur- en loonstijgingen een fikse wissel trekken op het dealerbedrijf. Daarom gaat BOVAG met KPMG aan de slag om meer bewustzijn en slagvaardigheid bij ondernemers te creëren omtrent kostprijsberekeningen.”

De Kroon ziet daarnaast dat het effect van rentestijgingen tweeledig is: “Het maakt de financiering van de onderneming en van voorraden uiteraard duurder, maar het remt ook de koopbereidheid van klanten: leaseprijzen zullen immers stijgen en geld op de bank levert meer op. In de eerste helft van 2023 leveren veel dealers nog heel veel backorders uit, maar intussen zijn de orderboeken lang niet zo goed meer gevuld als dat we gewend waren van afgelopen jaar.”

Deel dit artikel op

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws
21 september 2023
Meest bekeken berichten
Recente Reacties
  • Wil on Bumperkleven grootste irritatie: “Is er onderzocht wat de reden is van bumperkleven of waarom mensen op de linkerbaan te langzaam rijden? Heel veel…aug 31, 13:51
  • W, (Pim) van der Veer on ‘Moet iedereen een auto hebben?’: “Misschien wordt een eigen auto voor iedere burger als een opeisbaar recht beschouwd. De praktijk is dat iedereen zijn best…aug 30, 18:33
  • Harry Zuur on ‘CO2-rapportage wordt administratieve kluif’: “Straks gaat het al net zo als met de boeren in natura 2000 gebieden, teveel CO2, bedrijf weg er mee!…aug 24, 17:24
  • De Sutter Marc on Modulaire auto verlengt levensduur: “Beste Heel mooi maar helaas wil men deze zaken niet in Belgie, onlangs antwoord bekomen van Vlaamse overheid, In Belgie,…aug 17, 15:50
  • W, (Pim) van der Veer on Bandenvervangingsmarkt blijft afnemen: “Misschien ligt dat aan de lagere snelheden van auto’s, zowel door snelheidsbeperkingen als files. Als genoemd zullen de hogere kosten…aug 14, 17:00