Een zakelijke koper van een BMW 325 xi ontdekt een jaar na aflevering dat de kilometerstand is teruggedraaid en ontbindt de koopovereenkomst. Hij vordert de volledige koopprijs terug en aanvullende schadevergoeding. Moet het autobedrijf de BMW terugnemen en de koopsom terugbetalen? Die vraag werd voorgelegd aan de kantonrechter 1.

De BMW met bouwjaar 2005 is in 2020 geïmporteerd en te koop aangeboden met een kilometerstand van 134.479, gelijk aan de vermelding in het RDW-keuringsrapport. De koper betaalde € 9.922,00 en nam op 27 oktober 2020 de BMW in ontvangst. Precies een jaar later bracht de koper de BMW naar de BMW-dealer in verband met een terugroepactie. De BMW-dealer meldde de koper dat de kilometerstand in 2015 al 178.436 bedroeg.

De koper mailde het autobedrijf de volgende dag. Hij ging over tot ontbinding van de koopovereenkomst en eiste zijn geld terug, onder verwijzing naar het slechte nieuws van de BMW-dealer. Hij had immers een auto gekocht die 44.000 kilometer meer had gereden dan stond vermeld in het RDW-rapport ten tijde van de koop.

De BMW beantwoordt daarmee in beginsel niet aan de overeenkomst (= non-conformiteit). Het autobedrijf verweerde zich door te stellen dat de koper bekend was met het feit dat de kilometerstand onlogisch was. Hij had maar nader onderzoek moeten doen. Hij mocht die afwijking verwachten, waardoor en geen sprake kon zijn van non-conformiteit.

Het autobedrijf moet die stelling nader onderbouwen en voert daartoe aan dat in de betreffende advertentie op Autotrader, Marktplaats en Autowereld.nl de tekst ‘kilometerstand onlogisch’ stond. De advertentie is niet meer (online) beschikbaar, zodat het autobedrijf dat niet meer kon aantonen. De verkoper zou ook nog mondeling hebben meegedeeld dat de kilometerstand onlogisch was.

De kantonrechter gaat niet mee met het verweer. Het autobedrijf heeft namelijk verder niet toegelicht waarom de kilometerstand ten aanzien van deze BMW onlogisch zou zijn. De koper mocht uitgaan van de in het RDW-rapport en de advertentie vermelde kilometerstand. Het autobedrijf heeft er kortom onvoldoende specifiek bij de koper op gewezen dat de afgelezen kilometerstand niet zou kloppen, met een geslaagd beroep op non-conformiteit door de koper tot gevolg.

Een teruggedraaide kilometerstand is geen technisch gebrek, maar wel een gebrek dat in deze zaak non-conformiteit oplevert. Daarom mag de koper de overeenkomst ontbinden en zijn geld terugvragen. De BMW is sinds de ontbinding en de procedure bij de rechter inmiddels nog een jaar ouder geworden. Moet het autobedrijf de volledige koopsom terugbetalen of mag er rekening worden gehouden met waardevermindering over twee jaar?

Door de ontbinding van de koopovereenkomst moet de BMW retour autobedrijf en de koopsom retour koper. De kantonrechter ziet geen ruimte voor afschrijving voor rekening van de koper, omdat de koper kort gezegd ontbindt wegens de onjuiste kilometerstand ten tijde van de aflevering en niet ten tijde van de ontbinding. De volledige koopsom exclusief BTW moet door het autobedrijf worden terugbetaald aan de koper.

De koper vordert nog € 1.622,14 aan reparatiekosten aan de BMW, omdat hij die kosten niet hoefde te verwachten bij een kilometerstand van 134.000. Gelukkig voor het autobedrijf gaat de kantonrechter daar niet in mee. De koper heeft immers ruim 34.000 kilometer probleemloos kunnen rijden en er is geen verband aangetoond tussen die onderhoudskosten en de onjuiste kilometerstand. Bovendien is de koper al gecompenseerd, omdat hij geen afschrijvingskosten heeft hoeven maken.

Als in dit geval het autobedrijf expliciet en ondubbelzinnig had verwezen naar het bestaan van de mogelijke onjuistheid van de afgelezen kilometerstand en de reden daarvan, dan had de kantonrechter mogelijk in het voordeel van het autobedrijf geoordeeld. Schrijf die mogelijke afwijking handmatig op de order en bevestig met een aanvullende paraaf van koper en verkoper.

Auto’s met een teruggedraaide teller zijn niet bij voorbaat non-conform. Het gaat erom dat in geval van twijfel over de juistheid van de afgelezen kilometerstand de koper daarvan door het autobedrijf expliciet en ondubbelzinnig op de hoogte is gebracht en op basis daarvan een koop sluit tegen een bijbehorende en passende koopprijs.

Deel dit artikel op

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws
Meest bekeken berichten
Recente Reacties