De apk is met een verwacht aantal van 6,5 tot 6,6 miljoen stuks dit jaar niet alleen in het algemeen belang voor de verkeersveiligheid, maar eveneens voor de werkplaatsactiviteiten en -omzet, in het bijzonder als aanjager van de bandenverkoop binnen het universele autobedrijf.

Bestelwagens zorgen door intensief gebruik voor meer werkplaatsomzet dan personenauto’s.

  De algemene periodieke keuring voor personenauto’s, ofwel de apk-II, is een werkplaatsactiviteit waarbij grote belangen spelen. Het klantencontact en de directe omzetmogelijkheden bepalen in grote mate het succes van het autobedrijf. Nederland kent net als Groot-Brittannië een keuringsdiscipline die uitgaat van het keuren door gecertificeerde autobedrijven in plaats van gespecialiseerde keuringsstations en instanties zoals in alle andere Europese landen. Denk aan de Goca in België of TüV en Dekra in Duitsland. In 2018 werden er door universele autobedrijven in ons land 4.258.950 apk’s uitgevoerd. Dealers deden er nog eens 1.721.900. Binnen het universele kanaal waren de drie grote fastfitters Euromaster, Kwikfit en Profile gezamenlijk goed voor 255.250 apk’s. In totaal waren dat er door alle autobedrijven gezamenlijk bijna 6,3 miljoen. Over de eerste vijf maanden van dit jaar kwamen we volgens de data-analisten van VWE Automotive uit op 2.845.534 stuks, een plus van 2,4 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Van het totaal aantal apk’s werd 27 procent uitgevoerd door de merkdealers en 73 procent door het universele kanaal. De fastfitters waren binnen die 73 procent goed voor 4,1 procentpunten. De universele autobedrijven zijn dus goed voor 68,9 procent.

Gerealiseerde apk-volumes januari t/m mei 2019

asm_2019-07_pag24-26_018-2

Lichte bedrijfswagens

Behalve personenauto’s moeten ook de lichte bedrijfswagens de apk ondergaan. Er werden de eerste vijf maanden 329.500 apk’s aan bestelauto’s uitgevoerd. Ten opzichte van vorig jaar is dat een plus van 4,8 procent. Wat betreft het personenautosegment realiseerden de dealers een magere plus slechts 0,5 procent, terwijl de drie grote fastfitters en de universele autobedrijven respectievelijk 2,2 en 3,2 procent meer apk’s voor hun rekening namen. Met iets meer dan 10 procent van het totaal aantal apk’s zijn bestelauto’s tot 3,5 ton een niet heel groot segment, maar de bijna 330.000 bestelauto’s die de eerste vijf maanden voor een apk in aanmerking kwamen, zorgen door hun intensievere gebruik wel voor meer werkplaatsomzet dan een personenauto. Overigens neemt zowel bij dealers, universele autobedrijven als fastfitters het aantal bestelautoklanten voor een apk toe.

Aanjager

Dat de apk van belang is voor de bandenverkoop blijkt uit WESP-cijfers van bijna achthonderd autobedrijven. Van de bandenvervangingsomzet wordt bij merkongebonden garages 38,7 procent gerealiseerd rondom de apk. Een universeel autobedrijf monteerde in 2018 gemiddeld 867 banden. Dat was een plus van 3,1 procent ten opzichte van 2017. In ieder geval bij de autobedrijven die deelnemen aan de WESP-analyses.

Elektrisch

Langzamerhand moeten ook de eerste volledig elektrische personenauto’s op voor hun eerste apk. De groeipercentages van die EV’s, maar ook van de hybride voertuigen die een apk moeten ondergaan zijn spectaculair natuurlijk, maar nog steeds erg klein in volume. De lichte terugval van de diesels is deels terug te voeren tot de gedaalde populariteit van de diesel enerzijds, en de komst van elektrisch aangedreven auto’s anderzijds.

Hybride apk

Een andere ontwikkeling voor de lange termijn is de zogenoemde hybride apk. Door digitalisering en de elektrificatie van het wagenpark wordt het eenvoudiger om connected auto’s over the air te monitoren, deels ook wat betreft apk-gerelateerde keuringspunten. Emissiecontroles vallen uit de aard der zaak weg, maar remmen testen kan over een jaar of tien wellicht ook online. Het is nog toekomstmuziek, maar wel een met een serieuze ondertoon. Adviserende partijen als het RDW kijken hier al naar. Naast de online mogelijkheden zal er voorlopig zeker de noodzaak zijn om bijvoorbeeld band-wielcombinaties en de stuurinrichting onderdeel te laten zijn van een fysieke apk. Kortom, ook de apk is een serviceterrein waar veranderingen aanstaande zijn, die het verdienmodel rond de werkplaats zullen beïnvloeden.
Deel dit artikel op
Laatste nieuws
Meest bekeken berichten
Recente Reacties