Het nog steeds groeiende wagenpark personenauto’s, dat bovendien veroudert, zorgt ervoor dat het apk-volume blijft stijgen.

Uiteraard profiteren de werkplaatsen van het stijgen van het apk-volume. Omdat het grootste deel van de apk’s door het universele autobedrijf worden uitgevoerd, profiteren de automaterialengrossiers mee.

Contactmoment

De wettelijk verplichte keuring is één van de belangrijkste contactmomenten tussen autobedrijf en consument geworden. Het is tevens een omzetkans, niet in de laatste plaats wat betreft banden. Tot en met november werden er in ons land ruim 5,7 miljoen algemene periodieke keuringen van personenauto’s uitgevoerd. Dat is een plus van bijna twee procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
Aantallen apk’s 2016 2017
1e hlfjr 2e hlfjr t/m nov 1e halfjr 2e hlfjr t/m nov
Bestelauto’s 359.398 278.042 369.810 282.749
Personenauto’s 3.262.214 2.340.793 3.288.141 2.416.317
Totaal 3.621.612 2.618.835 3.657.951 2.699.066
Laatste nieuws
20 februari 2024
Meest bekeken berichten
Recente Reacties