Voor de lange termijn ziet bedrijfstakorganisatie VACO voor bandenservicebedrijven een leidende rol in de eerstelijns voertuigservice, vergelijkbaar met de rol van een huisarts, die zo nodig doorverwijst naar een specialist. Het getuigt van visie, maar is een rol die niet ieder VACO-lid voor zichzelf ziet weggelegd.

Dat bleek tijdens het 85-jarig jubileumcongres van VACO, maandag 25 september in Utrecht, toen de strategie en toekomstvisie tot aan 2030 nog eens duidelijk uiteengezet werden. (Zie ook het interview met voorzitter Ron van der Jagt in het zojuist verschenen nummer 9 van Aftersales Magazine.)

Stelling

De rol die VACO voor het bandenservicebedrijf ziet in eerstelijns voertuigservice was onderwerp van één van de twee stellingen die dagvoorzitter Astrid Joosten aan de aanwezigen voorlegde. Moet dit niet worden overgelaten aan de dealer en moet het bandenservicebedrijf zich niet beperken tot werkzaamheden rondom banden en wielen? Het merendeel van de aanwezigen was het daar toch niet mee eens. “Ik doe alleen waar ik goed in ben”, was de opmerking van iemand die het er wel mee eens was.

Een ander bezwaar dat werd geuit, was dat het uitvoeren van onderhoud en reparatie het bestaansrecht van de brancheorganisatie VACO zou kunnen aantasten. Als onderdeel van de langetermijnvisie gaf VACO immers duidelijk te kennen dat het een zelfstandige organisatie wil blijven, met een duidelijk profiel, met banden en wielen als basis voor alle activiteiten. Daar kan tegenin gebracht worden dat VACO de aangewezen brancheorganisatie blijft, zo lang de activiteiten rondom banden en wielen het belangrijkste deel van de bedrijfsvoering vormen.

Het is ook niet zo dat VACO de bandenservicebedrijven verplicht om er andere activiteiten bij te nemen. Het is uiteindelijk aan de ondernemer om zijn keuzes te maken. “Ondernemers die de komende tien jaar verwachten voldoende werk te halen uit alleen banden en wielen, moeten dat vooral doen”, aldus Van der Jagt.

Duurzaamheid

De andere stelling die werd voorgelegd betrof duurzaamheid en circulariteit, en of het wel aan VACO-leden is om zich daar druk om te maken. Moet het zakelijke aspect niet voorop staan en er gewoon geld verdiend worden? Uit de reacties op deze stelling bleek dat de bandenbranche zich wel degelijk bewust is van zijn verantwoordelijkheid op dat gebied. “Duurzaam ondernemen is een win-winsituatie”, was een gehoorde reactie. Met name voor de bedrijven die actief zijn in de inzameling en recycling is duurzaamheid natuurlijk ook gewoon corebusiness. Tijdens de paneldiscussie kwamen ook nog mooie voorbeelden aan het licht van wat de branche al bijdraagt aan duurzaamheid en wat er in de toekomst, met de voortschrijdende technologie, nog allemaal meer mogelijk zal blijken te zijn.

Deel dit artikel op

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws
Meest bekeken berichten
Recente Reacties