De ongeveer 6,5 miljoen apk’s en de even zovele contactmomenten die dit jaar te vergeven zijn, vormen een belangrijke omzetbron voor de werkplaats. Maar opgepast: de klant moet de apk niet gaan zien als een valkuil voor die omzet.

Als de klant alleen een apk reserveert, blijkt er in de praktijk best ruimte te zijn voor meer omzetmogelijkheden. Dat kan worden veroorzaakt door een afkeurpunt aan de auto, maar ook door de klant te attenderen op eventuele problemen die te verwachten zijn. Ook alertheid op bijvoorbeeld een sterretje in de voorruit, kan iets extra in de kassa opleveren. Via een uitgebreide benchmark wijzen de adviseurs van Wesp, de werkplaats service provider uit Vught, op dit soort kansen en valkuilen. Het apk-percentage loopt terug, maar was in 2013 nog wel goed voor 31,8 procent van het werkaanbod. Even ter vergelijking: in 2009 was dat nog 38,8 procent. Een apk, exclusief onderhoudsbeurt, levert nog altijd een werkplaatsfactuur van bijna 200 euro op. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat Wesp haar aangesloten ondernemers oproept om de apk een prominente plek te geven in het marketing- en promotiebeleid.

Olietrend

Uit een analyse van de werkplaatsfacturen van 73 bij Wesp aangesloten universele garagebedrijven, blijkt dat het gebruik van 10W40 op zijn retour is. Dat is ook volgens verwachting, maar vooral bij het universele kanaal is het hard gegaan. De half- en vooral volsynthetische motoroliën hebben relatief ‘snel’ de overhand in de universele werkplaats gekregen.

Geldomzet

In het volledige artikel over de apk trends die Wesp signaleert worden ook cijferoverzichten gegeven. Je leest ondermeer over het aandeel van de apk als percentage van alle werkplaatsfacturen, de gemiddelde factuurgrootte met onderhoudsbeurt en de geldomzetverdeling.
Deel dit artikel op
Laatste nieuws
20 februari 2024
Meest bekeken berichten
Recente Reacties