‘Autofabrikanten sjoemelen weer met C02-uitstoot’

De CO2-uitstoot van nieuwe auto’s is hoger dan deze zou kunnen zijn. Tenminste, volgens de Europese Commissie, die fabrikanten verdenkt van nieuwe sjoemelpraktijken. Deze zouden dat doen omdat auto’s in 2025 gemiddeld 15 procent minder CO2 mogen uitstoten dan in 2021 en dat niveau dan makkelijker gehaald kan worden.

De verdenking is geuit door twee EU-commissarissen in een brief aan EU-voorzitter Oostenrijk die gelekt is aan NRC. Als basis voor de verdachtmakingen gelden studies door het onderzoeksinstituut van de Europese Commissie. Ook meldingen van lidstaten zelf dragen bij aan de verdenkingen.

Kunstmatig verhogen

Autofabrikanten zouden middels trucs het brandstofverbruik (en daarmee de CO2-productie) kunstmatig verhogen om zo de hogere uitstoot te halen die zelf claimen. Door een lege accu te gebruiken, die wordt bijladen tijdens de testrit, stijgt het verbruik. Ook het uitschakelen van start-stopsystemen draagt eraan bij.

Weerwoord

Eerste studies tonen aan dat de door de fabrikanten opgegeven uitstoot gemiddeld 4,5 procent hoger ligt dan uit de testen zelf blijkt. Er zijn uitschieters van 13 procent. Als weerwoord hiertegen zou je kunnen redeneren dat autofabrikanten juist deze marge inbouwen om het niet halen van de opgegeven waarden te voorkomen. En daarmee de negatieve pers zoals afgelopen jaren te voorkomen. Hoe dan ook, het neveneffect is dat de verlaging met 15 procent die tussen 2021 en 2025 moet worden bereikt wordt afgezwakt. In 2030 moet de verlaging zelfs 30 procent zijn.