Duitse autobedrijven in actie tegen rijverbod

Mocht er vanaf 1 januari een rijverbod gaan gelden voor Euro 4 diesels in de milieuzone Stuttgart, dan zullen autobedrijven voorafgaand via de rechter in actie komen tegen het bestuur van de betreffende deelstaat Baden-Württemberg.

Woordvoerders van regionale brancheorganisaties hebben dat tegenover Duitse media bevestigd.  Aanleiding is de in hun ogen compromisloze houding van de overheid jegens dealers en garagebedrijven. Voor deze ondernemers is de kans reëel dat zij vanaf komend jaar niet meer bereikbaar zijn voor klanten met een oudere diesel. Met alle zakelijke gevolgen van dien voor circa 120 bedrijven, goed voor tweeduizend werknemers, omdat ze gevestigd zijn in de Stuttgarter milieuzone. Minister Hoffmeister-Kraut van economische zaken zou schriftelijk en mondeling hebben medegedeeld dat er geen weg terug is: het inrijverbod komt er.

Harde lijn

Daarmee is het volgens de branchevertegenwoordigers na allerlei pogingen via informeel overleg tijd geworden voor de harde lijn. “We adviseren alle autobedrijven die door het inrijverbod mogelijk geruïneerd worden om bezwaar in te dienen”, zeggen ze in Duitse media. Geciteerd wordt de directeur van Autohaus Lutz, die aangeeft dat meer dan de helft van zijn klanten net buiten de milieuzone woonachtig is. Vanaf 1 januari kunnen zij daar hun auto blijven gebruiken, maar het lijntje met hun garage binnen de zone wordt afgesneden. Met ingang van april 2019 zouden daar nog de klanten in de stad zelf bij kunnen komen, omdat hun Euro 4 diesel dan volledig in de ban is gedaan: ermee rijden mag helemaal niet meer. Vermoedelijk volgens vanaf 2020 ook alle Euro 5-klanten. Voor retrofit aanpassing van de diesels zal geen politieke meerderheid te vinden zijn, verwachten althans de regionale koepelorganisaties.

Uitzonderingen

Helemaal definitief is de maatregel nog niet. Binnenkort ligt voor de regio Stuttgart het ontwerp-plan op tafel, dat schone lucht moet bevorderen. Vanaf dat moment heeft de autobranche een concreet aanknopingspunt voor juridisch verzet. Mogelijk komen er nog uitzonderingen, de vraag is alleen welke en voor wie. Mochten bijvoorbeeld transporteurs gevrijwaard blijven, dan zou de situatie kunnen ontstaan dat garages in de milieuzone wel hun onderdelen geleverd krijgen maar onbereikbaar zijn voor hun klanten. Volgens brancheorganisaties is dat een enorme tegenstrijdigheid. Sowieso, vinden zij, wordt een grens overschreden wanneer milieubelangen het voortbestaan van bedrijven in gevaar brengen.

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2349 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †