‘Gebruikt’ wordt profbusiness

Nu de vraag naar nieuwe auto’s instort, richt iedereen zich op de occasionmarkt. Maar hoe lopen de hazen daar? Voor een analyse kreeg Aftersales Magazine exclusief inzicht in de cijfers van Autobiz.

Dat het met de verkoop van nieuwe auto’s even niet wil vlotten moge duidelijk zijn. 2021 dreigt bij voorbaat de geschiedenis in te gaan als een meer dan matig jaar in de geschiedenis van de autoverkoop in ons land. Hoge nieuwprijzen en een inzakkende, zakelijke (lease)markt gekoppeld aan het lonkende occasionalternatief zijn de voornaamste oorzaken. Gelukkig heeft ‘de auto’ zich tijdens corona andermaal bewezen als veilig vervoermiddel, al zie je ook dat het autogebruik gaandeweg aan het inzakken is. Voor autobedrijven breekt een ongewisse tijd aan. Voorlopig brengt de occasionbusiness nog even soelaas en dus hier en daar ook uitstel van executie. Sterker nog: het gaat gewoon prima in de afdeling gebruikt. In 2020 klom het aantal B2C-occasionverkopen naar de absolute recordhoogte van 1.349.825 stuks; 1,3% meer dan in het voorgaande recordjaar 2019 (bron: VWE). En ook voor 2021 lijkt een nieuw volumerecord niet ondenkbeeldig. Er is immers genoeg geld in de markt. Voor de autobedrijven komt daar nog eens bij dat er behoorlijk de klad in de C2C-handel (particulieren onderling) zit. Tegenover het B2C hoogterecord staat in 2020 een evenaring van het C2C-laagterecord. Het aantal onderlinge particuliere transacties stokte vorig jaar op 637.337 stuks, terwijl enkele jaren geleden de grens van 800.000 stuks nogal eens werd overschreden. De occasionhandel komt dus steeds meer in de exclusieve handen van de profs, de autobedrijven. 

Klimmend belang

Gaat de occasionverkoop dus een onbedreigde toekomst tegemoet? Je gaat het haast geloven. Volgens de AOX-prijzenmonitor van Autodata is er rust rondom het prijsniveau van gebruikte auto’s. De meeste recente meting (van begin januari) geeft een stabiel prijsniveau aan in alle ouderdomssegmenten. Vooral de prijzen van het middelste segment (4 tot 6 jaar oud) ontwikkelen zich nog steeds opwaarts. Geen wonder ook dat het buitenland wordt afgegraasd op zoek naar geschikte (lees: kleine en zuinige) occasions; vorig jaar ging het om zo’n 237.000 importen, 6,3 procent meer dan in 2019. Daar stonden dan wel 271 duizend exporten tegenover; 10,1 procent minder dan een jaar tevoren. Een veelzeggende beweging dus. Nog even en import en export zijn met elkaar in evenwicht.

Dat de occasionportalen garen hebben gesponnen bij deze ontwikkelingen moge duidelijk zijn. Geen ander medium is namelijk beter geschikt om een occasion goed neer te zetten, zeker in een tijd waarin het lastig is om andere mensen te ontmoeten, laat staan een showroom te bezoeken. Maar wat speelt zich allemaal binnen dat internet af? Dat we voor deze gelegenheid Autobiz-data mogen inzien is uniek. Normaal is dit voorbehouden aan de klanten van dit bedrijf. Dat de portalen op dit moment goede zaken doen wordt al snel duidelijk: Autobiz traceerde per midden december 2020 (men heeft steeds de 15de van iedere maand als ijkpunt) 1,42 miljoen rubriekadvertenties op de tien grootste occasionportalen. Met name autobedrijven hebben de gewoonte om op meerdere plekken tegelijk te adverteren, gemiddeld staan hun auto’s op 2,7 van de 10 grootste portalen. Ontdubbeld blijven er nog bijna 526 duizend occasions over. Dat er schaarste heerst blijkt uit de vergelijking met het voorgaande jaar. Er worden meer gebruikte auto’s verkocht, maar de beschikbare voorraad is desondanks licht afgenomen. Van die voorraad staat 89 procent bij een autobedrijf en de resterende 11 procent bij een particulier te wachten op een nieuwe eigenaar. Particulieren zijn als occasionaanbieder dus in de verre minderheid en het lijkt er zelfs op dat hun belang nog verder gaat afnemen.

45 auto’s per bedrijf

Terug naar de autobedrijven. Vrijwel allemaal zijn ze op internet te vinden met hun occasionaanbod. Totaal 11.630 bedrijven bieden dik 465.000 auto’s aan, een gemiddelde van liefst 45 stuks per bedrijf. Niet al die auto’s worden echter optimaal vertoond. Uit de Autobiz-meting blijkt dat toch nog 13 procent van alle advertenties om uiteenlopende redenen niet compleet is; een jaar eerder was dat nog 15 procent. Geen telefoonnummer of bouwjaar, het ontbreken van foto’s; het zijn zo enkele struikelblokken. Particulieren hebben nogal eens moeite om hun telefoonnummer te vermelden, autobedrijven vergeten soms de brandstofsoort. Ook komen advertenties van autobedrijven nog wel eens tweemaal voor op hetzelfde portaal, wellicht om de vindkans te vergroten. Volstrekt onnodig zou je zeggen, een goede occasion wordt toch wel gevonden. En daarbij, het zit de komende tijd nog wel even snor met de occasionvraag. En als de nieuwverkoop straks weer gaat aantrekken gaat ook het aanbod weer gevoed worden. En wat daarna volgt zien we dan wel weer.

Autobiz

Autobiz is een van oorsprong Frans data intelligence bedrijf dat zich concentreert op het in kaart brengen van de markten voor gebruikte auto’s en woningen. Autobiz zet voor haar onderzoek geavanceerde technieken in met het internet als haar bronomgeving. Het onderzoek van Autobiz wordt uitgevoerd in 36 landen. Men heeft ook vestigingen in Berlijn, Valencia, Milaan en Tunesië. Het Leidse kennisbureau Aumacon vertegenwoordigt Autobiz op de Nederlandse markt.

Clem Dickmann

Clem Dickmann studeerde bedrijfseconomie (HEAO en EUR) en marketing (NIMA-C1/C2). Werkte voor een marketing intelligence bureau, waarna een viertal autofabrikanten en -importeurs volgden. Was tot 2002 werkzaam als CEO van Hyundai Nederland. Naast zijn werkzaamheden voor Aumacon is hij actief als NIMA-examinator en analist/columnist. Strategie en marketing zijn de specialismen. In 2003 werd hij – als eerste persoon uit de Nederlandse automotive-sector – gecertificeerd als Register Marketeer (RM). In 2007 behoorde hij tot de eerste lichting Qualified Examiners van het NIMA, in 2010 gevolgd door de benoeming tot Senior Marketing Professional (SMP).

Van Clem Dickmann zijn er nog 39 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Clem Dickmann

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *