Veranderend wagenpark uitdaging voor dealer en universeel

Netwerkevenementen staan even niet op het programma, maar dat wil niet zeggen dat Automotive Insiders stilzit. In samenwerking met onderzoeksbureau Trend-Rx presenteert de kennis- en netwerkorganisatie dit voorjaar het rapport ‘Prognose Wagenpark 2030’. Het rapport geeft, voorzien van talrijke grafieken en cijfers, een helder beeld van de ontwikkeling van het Nederlandse wagenpark en de impact die de veranderingen hebben op de verschillende segmenten in de sector.

Een van de ontwikkelingen die het rapport beschrijft, is het tempo waarmee de elektrische auto ingroeit in het wagenpark. Deze ontwikkeling heeft onder meer grote gevolgen voor het aantal apk’s dat de autobedrijven onderling te verdelen hebben. Het rapport becijfert dat de toename van het aantal elektrische auto’s in het wagenpark ertoe leidt dat de sector tot 2030 zo’n 800.000 apk-keuringen misloopt. Dit effect treedt vooral op na 2024 en neemt elk jaar verder toe. In 2030 heeft de omschakeling naar elektrisch rijden er dan al toe geleid dat er jaarlijks 350.000 apk-keuringen minder zullen worden uitgevoerd.

Exit diesel

Wat aandrijving van het wagenpark betreft is de verbrandingsmotor, met name de benzinemotor, op dit moment nog altijd marktleider: ruim 80 procent van de auto’s in Nederland had in 2020 nog een benzinemotor. De elektrische auto dringt vooralsnog langzaam door in het wagenpark en de elektrische auto’s die het wagenpark nu telt, worden vooral zakelijk gereden. Voor de meeste particulieren is de elektrische auto simpelweg te duur.

De zakelijk gereden elektrische auto vervangt met name de dieselauto en dat gaat het autobedrijf merken in het aantal apk’s. Diesels moeten immers al na drie jaar elk jaar apk-gekeurd worden. Elektrische auto’s vallen onder hetzelfde regime als benzineauto’s en hoeven pas na vier jaar voor het eerst gekeurd te worden, daarna om de twee jaar tot ze acht jaar oud zijn en dan pas gaan ze jaarlijks op voor hun apk-test.

Groei

Het voorgaande is een van de veranderingen in het wagenpark tot aan 2030 die het rapport uitvoerig behandelt. Een andere verandering is de stijgende lijn die het wagenpark nog altijd vertoont. Lange tijd geloofde men dat het aantal auto’s op de Nederlandse wegen geleidelijk zou gaan afnemen, maar dat is niet langer vol te houden. Voor de periode tot aan 2030 zal het wagenpark alleen maar toenemen en verrassend genoeg is de economische groei niet een van de verantwoordelijke factoren. 

In 2000 telde het Nederlandse wagenpark nog 6,34 miljoen personenwagens. Sindsdien is het wagenpark blijven groeien, zelfs tijdens de economische crisis rond 2012, om uit te komen op 8,68 miljoen in 2020. De groei heeft zich in de laatste jaren zelfs nog versneld. Het ziet er dan ook naar uit dat het wagenpark in 2030 zal bestaan uit zo’n 9,59 miljoen personenauto’s. Dat is natuurlijk goed nieuws voor de autobedrijven, die al deze auto’s zullen moeten gaan onderhouden en repareren. Het merendeel van die auto’s (81,3 procent) is in particulier bezit en dus voor de branche een aantrekkelijke doelgroep.

Binnen het wagenpark zullen er wel forse veranderingen plaatsvinden in de verdeling naar leeftijdsklassen, waarbij met name een afname zal plaatsvinden bij de categorieën tot vijftien jaar oud en een groei in de oudste leeftijdsklassen. Het aantal gereden kilometers zal blijven groeien, maar het gemiddelde aantal kilometers per voertuig zal dalen.

Verzakelijking

Een derde ontwikkeling die van invloed is op het werk dat de autobedrijven de komende jaren kunnen verwachten, is de toename van sturing als gevolg van de verzakelijking van het wagenpark. De verkoop van nieuwe auto’s is immers vooral een zakelijke aangelegenheid geworden. 

In 2010 werd nog bijna de helft (49 procent) van alle nieuwe auto’s door particulieren aangeschaft. In 2020 was dat nog maar net een kwart (26 procent). Met name leasemaatschappijen zagen hun aandeel, mede dankzij private lease, de laatste jaren fors toenemen. Omdat zij de eigenaren zijn van die nieuwe auto’s, neemt hun macht in het retailkanaal, maar ook in het aftersaleskanaal toe. De prognose van Automotive Insiders en Trend-Rx komt voor 2030 uit op een wagenpark van 9,6 miljoen personenauto’s. Hiervan zullen er bijna 1,8 miljoen door een zakelijke partij worden beheerd, ofwel 18,7 procent.

Deelauto

Hoewel de leasemarkt door corona in 2020 wellicht een dip laat zien, is de verwachting dat de groei van private lease nog wel enkele jaren zal aanhouden. Ook deelauto-initiatieven zullen aan belang winnen, tot een totaal van zo’n half miljoen auto’s in 2030. Dit zullen naar verwachting merendeels auto’s van particulieren zijn die hun auto voor sharing aanbieden. Naar verwachting 131.000 deelauto’s zullen professioneel voor sharing worden aangeboden, met een verdere lichte verschuiving richting zakelijk gestuurd onderhoud als gevolg.  

Het rapport is te bestellen via www.automotiveinsiders.nl

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3497 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.