Verkoop EV’s in EU correleert met bbp

Batterij-elektrische en plug-in hybride auto’s maakten afgelopen jaar 10,5 procent uit van het totaal aantal verkochte nieuwe auto’s in de EU. Toch zijn er nog altijd tien lidstaten met een marktaandeel van minder dan 3 procent.

Deze cijfers rechtvaardigen de conclusie van fabrikantenkoepel Acea dat de acceptatie van elektrisch rijden direct gekoppeld is aan het bruto binnenlands product en dat de bereikbaarheid van elektrisch rijden in Europa niet gelijkelijk verdeeld is.

“Net als voor de uitrol van de laadinfrastructuur geldt dat er een duidelijke scheiding is tussen Centraal- en Oost-Europa en West-Europa waar het gaat om de betaalbaarheid van elektrische auto’s”, stelt Eric-Mark Huitema, algemeen directeur van Acea.

Minder dan 17.000 euro

De landen met minder dan 3 procent marktaandeel voor elektrische auto’s in de nieuwverkoop hebben een gemiddeld bruto binnenlands product onder de 17.000 euro. Dit geldt voor Centraal- en Oost-Europese landen, alsook voor Griekenland. Daarbij komt dat de vijf landen met het laagste marktaandeel ook maar weinig oplaadpunten hebben: ieder minder dan 1 procent van het totaal in de EU.

Meer dan 46.000 euro

De landen waar elektrische auto’s een marktaandeel hebben van 15 procent of meer zijn de rijkere landen in Noord-Europa met een bbp van meer dan 46.000 euro. Vier landen (Nederland, Zweden, Finland en Denemarken) zijn samen goed voor bijna driekwart van de totale verkoop van elektrische auto’s in de EU. Het andere kwart is verdeeld over de overige 23 lidstaten.

Ondanks deze grote achterstand van de minder rijke EU-landen benadrukt Huitema de noodzaak van elektrisch rijden om de CO2-uitstoot naar beneden te brengen. Acea roept alle EU-lidstaten dan ook op om gepaste maatregelen te nemen om de verkoop van elektrische auto’s te stimuleren en de laadinfrastructuur op orde te brengen.

Transformatie

Dat het nog een hele toer is om Europa klaar te stomen voor de transformatie van de auto-industrie realiseert Clepa, de Europese koepelorganisatie van toeleveranciers, zich terdege. Tijdens een rondetafelconferentie op maandag 5 juli werd de verschillende aspecten van de transformatie besproken, alsook de verwachtingen van de verschillende stakeholders.

De toeleverende industrie committeert zich volledig aan het streven om in 2050 volledig klimaatneutraal te opereren en realiseert zich dat toeleveranciers bepaalde activiteiten zullen moeten aanpassen, beperken of zelfs helemaal moeten stoppen. “Teneinde deze transformatie tot een succes te maken zullen we ons in de consument moeten verplaatsen”, was het commentaar van professor Renate Köcher, ceo van IfD Allensbach, een instituut voor opinieonderzoek. “Blijkens ons laatste mobiliteitsrapport uit 2020 heeft 59 procent van de consumenten nog altijd twijfels of de elektrische auto vanuit milieuoogpunt wel een goed alternatief is. Vorig jaar was dat nog maar 48 procent.”

“We moeten zorgen dat de transformatie zowel industrieel als sociaal een succes wordt”, stelde Judith Kirton-Darling namens IndustriAll Europe, de koepelorganisatie die miljoenen werknemers uit verschillende industriële sectoren vertegenwoordigt. “De focus ligt vooral op bijscholing en omscholing, maar dit vereist het effectief anticiperen op en managen van verandering. We zullen alle beschikbare technologieën en handvatten aan moeten grijpen om klimaatneutraliteit te bewerkstelligen binnen een bepaalde tijd. We hebben het hier over een kolossale structurele verandering, die miljoenen werknemers betreft. We kunnen dat niet aan het toeval overlaten of overhaast implementeren.”

“Vanuit wetenschappelijk perspectief zou geen enkele technologie moeten worden uitgebannen”, stelde professor José Maria López van de Technische Universiteit van Madrid. “Alleen een geleidelijke overgang naar fossielvrij rijden voorkomt dat de auto-industrie hiervan schade ondervindt.”

De conclusie van Sigrid de Vries, voorzitter van Clepa, luidde dan ook: “Teneinde klimaatdoelen te realiseren en banen en productie in Europa te kunnen behouden staan automotive toeleveranciers een open technologiestrategie voor, die snelle elektrificatie combineert met duurzame oplossingen voor verbrandingsmotoren.”

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 2902 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *