‘Verkoop nieuwe auto’s naar 250.000′

De verkoop van nieuwe auto’s in Nederland zal de komende jaren sterk dalen, naar een aanmerkelijk en structureel lager niveau dan brancheorganisaties nu verwachten: iets meer dan 250.000 in het jaar 2026. Daarvan is circa de helft (130.000) privélease.

Die opvallende prognose deed Arno Onink van onderzoeksbureau Trend-Rx gisteren tijdens de Automotive Insiders-bijeenkomst ‘De autofabrikant en de toekomst van aftersales’. In tegenstelling tot Bovag en RAI Vereniging (415.000) gaat Onink uit van 356.000 nieuw verkochte auto’s in 2017. Voorbij die horizon voorspelt hij een aanhoudende glijvlucht. Aan die radicaal lagere verkoop liggen volgens Onink demografische, financiële en technische factoren ten grondslag. Zo zal de gemiddelde leeftijd van een personenwagen in Nederland doorgroeien naar 12,2 jaar in 2026 (2006: 8,4 jaar; 2016: 10,2 jaar). Daarnaast neemt sinds de eeuwwisseling de groei van het bruto binnenlands product af, wat duidt op relatieve verarming – met name bij jongeren. Verder heeft de groep ouderen die koopkrachtig genoeg is om een nieuwe auto aan te schaffen momenteel haar piek bereikt. Ook stijgt het aantal eenpersoons huishoudens. Dat laatste niet zozeer vanwege de aanwas van singles in stedelijke gebieden maar door overlijden van de partners van senioren. Stuk voor stuk factoren die de rem zetten op de aanschaf van nieuwe auto’s.

Trendsettend

Tijdens de AI-bijeenkomst gaf René Seyger (foto), partner bij adviesbureau Roland Berger, aan dat het zakelijke aandeel bij de verkoop van nieuwe auto’s verder zal toenemen, mede door een stijgend aandeel van privélease. Vooral de mobiliteitsbehoefte in de stad c.q. stedelijke regio’s zal hier trendsettend zijn. Zodra het maandbedrag van een privéleasecontract onder de honderd euro komt, neemt de onbalans tussen de particuliere en zakelijke verkopen alleen maar toe – met dramatische gevolgen voor het verdienmodel van met name dealerbedrijven. Verder wees Seyger op onderzoek waaruit blijkt dat de jongere generatie minder geïnteresseerd is in (het bezit van) de auto. Dat geldt vandaag de dag weliswaar niet voor de oudere landgenoten, maar Seyger waarschuwde deze groep niet als graadmeter te hanteren. De oudere autokoper vertoont namelijk kopieergedrag: zijn schijnbaar hoge interesseniveau is afgeleid van de vroeger jongere generatie, die nog wél interesse had in auto’s en het bezit ervan. Het is slechts een kwestie van tijd dat ook senioren de auto minder hoog op hun agenda hebben staan.

Nieuwe mobiliteit

Leasemaatschappijen, al of niet in combinatie met de autofabrikant, zijn volgens Seyger het best geëquipeerd om de moderne klant te bedienen. Conform het concept van de nieuwe mobiliteit (‘smart mobility’) koestert die slechts de wens om van A naar B te gaan. In het verlengde daarvan zal gestuurd onderhoud ook een groeiend segment zijn.

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2350 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †