18% minder claims, 7% hogere schadelast

In 2017 werden er bij verzekeraars 741.428 (waarvan 519.634 particuliere) schadeclaims ingediend op de autoverzekering naar aanleiding van een aanrijding. Dat is 18 procent minder dan de 906.237 verkeersclaims in 2016.

Dat blijkt uit cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond van Verzekeraars. Als mogelijke verklaringen voor de daling in het aantal claims noemt het verbond het rustige weer in 2017 en de toenemende aanwezigheid van rijhulpsystemen in auto’s, die met name zorgen voor een daling in het aantal parkeerschades.

Schadelast

Tegenover de daling van het aantal claims staat een stijging van de schadelast. In 2017 steeg die met 7 procent, over de laatste vier jaar zelfs met 25 procent. Met name de kosten voor letselschade zijn behoorlijk gestegen. Volgens woordvoerder Oscar van Elferen maakt letselschade 60 procent uit van de totale schadelast. “Wat betreft letselschade weten we dat de aantallen toenemen, maar ook de kosten, bijvoorbeeld voor zorg en belangenbehartiging.” Dat ook de materiële schade toeneemt, komt maar ten dele ten gunste van het schadeherstelbedrijf. Van Elferen: “Het aantal parkeerschades neemt door rijhulpsystemen wel af, maar het aantal hevige ongelukken blijft onverminderd hoog. Veel van die schades zijn total loss, dus daar heeft het schadeherstelbedrijf nog niet zoveel aan.”

Zakelijke markt

De cijfers van CVS betreft alleen schades die bij verzekeraars zijn ingediend. Het kan dus zijn dat een deel van de zakelijke markt cascoschades voor eigen rekening neemt. Het aandeel particuliere schades op het totaal is procentueel de afgelopen jaren echter nauwelijks veranderd. Van Elferen: “Bij de regionale verschillen zijn wel alleen particuliere schades meegenomen. Omdat door leasemaatschappijen ingediende schades daarin op de plaats van het hoofdkantoor zouden worden geboekt, wat een vertekend beeld zou geven, zijn die bij de regioverdeling buiten beschouwing gelaten.”

Regionaal

Wanneer we kijken naar die regionale verschillen zien we dat het aantal verkeersclaims in alle provincies is gedaald, maar vooral in Flevoland en Noord-Brabant. De meeste verkeersclaims kwamen vanuit de provincie Zeeland.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3074 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters