30 tot 60 procent autonoom in 2040

Afhankelijk van de snelheid van acceptatie is in 2040 30 tot 60 procent van het Nederlandse wagenpark grotendeels of volledig autonoom rijdend.

Dat concludeert de Boston Consulting Group in een analyse over de impact van de komst van zelfrijdende auto’s op de Nederlandse markt. Het consultancybureau maakte de analyse in opdracht van het Verbond van Verzekeraars. De resultaten werden op 1 november door Tijsbert Creemers gepresenteerd bij het verbond in Den Haag. Een publieksversie van het rapport verschijnt in 2019.

Autoverzekeringen

Dat de overgang naar autonoom rijden geleidelijk, maar gestaag plaatsvindt, geeft verzekeraars de tijd om zich op de nieuwe situatie voor te bereiden. Een verandering is bovendien zeer welkom, want autoverzekeringen zijn voor verzekeraars nu nog verlieslatend. De analyse van de Boston Consulting Group laat zien dat in de periode tot 2040 de markt van traditionele autoverzekeringen met 35 tot 65 procent zal afnemen. “Je kunt het zien als bedreiging, zeker omdat er nieuwe toetreders op die markt zullen komen, maar het biedt ook kansen”, aldus Creemers. “Er ontstaan ecosystemen rond mobiliteit en daarin kunnen verzekeraars een rol spelen. Ook komt er vraag naar nieuwe producten. Verzekeraars zullen dan wel moeten nadenken welke positie ze in willen nemen, want wie geen positie heeft in het ecosysteem rond mobiliteit en alleen als risicodrager mag acteren, zonder veel direct klantencontact, krijgt het moeilijk”, waarschuwde Creemers.

Zelfrijdend?

In een aparte sessie voorzag Carlo van de Weijer namens de afdeling Smart Mobility van de Technische Universiteit Eindhoven de komst van de zelfrijdende auto van de nodige kanttekeningen. Van de Weijer gelooft namelijk niet in een grootschalige doorbraak van de volledig zelfrijdende auto. “Voor autonoom rijden moet je regels beschrijven, maar je komt niet door het verkeer als je je altijd aan de regeltjes houdt. Autonoom rijdende auto’s zijn heel goed in het binnen de lijntjes kleuren, buiten de lijntjes kleuren doen wij wel. En daarom kun je de chauffeur niet uit de auto halen. Mobiliteit gaat wel veranderen, want het huidige mobiliteitssysteem is niet duurzaam. 3 tot 6 procent van de economie gaat verloren door ongevallen, vervuiling, congestie. Alleen gaan we niet naar driverless cars, maar naar carless drivers.” Bas de Natris, namens Amazon betrokken bij de levering van technieken voor autonoom rijden aan autofabrikanten, ondersteunt die opvatting. Autonoom rijdende robots functioneren feilloos in afgesloten ruimtes als de distributiecentra van Amazon, maar “level 4 en 5 autonoom rijdende auto’s, daar zijn we nog wel even van weg.”

Meer kilometers

Dat er in de toekomst minder auto’s komen, of minder gereden wordt, gelooft Van de Weijer niet. “Het onderschat de betekenis van de auto als extension van de cave. Er zijn voorspellingen, bijvoorbeeld van Roland Berger, die voorzien in private lease van honderd euro per maand. Dat zal de auto zeker niet minder populair maken. Ik verwacht zelfs dat er in de toekomst meer gereden zal worden. Mensen blijven mobiel, anders worden ze ongelukkig.”

Schade

Al met al goed nieuws voor verzekeraars, maar ook voor het autobedrijf. Voor het schadeherstelbedrijf zijn de vooruitzichten op de langere termijn misschien minder rooskleurig, want schade tijdens het rijden gaat dankzij allerlei veiligheidssystemen steeds minder ernstig worden. “Die systemen zijn nu nog vrij duur, maar wanneer er maar voldoende van gemaakt worden, gaat de prijs vanzelf naar beneden. Maar er is nog iets: heel veel schade gebeurt als de auto stilstaat. Hagelschade, een winkelkarretje er tegenaan, een fiets ertegenaan. Die schades moeten ook verzekerd worden”, aldus Van de Weijer.

Exit Beun de Haas

Een ander gevolg van het ingeburgerd raken van diverse veiligheidssystemen is dat onderhoud en reparatie verschuift van Beun de Haas richting het gerenommeerde autobedrijf, verwacht Van de Weijer. Dat is namelijk waar de kennis en kunde zitten om dergelijke systemen te repareren en kalibreren.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3048 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters