‘Gemiddelde schadebedrag niet van deze tijd’

Meerjarige afspraken over vaste vergoedingen voor schadeherstel zijn niet langer houdbaar. Dat betoogde directeur Femke Teeling van Focwa tijdens een bijeenkomst van kennis- en netwerkorganisatie Automotive Insiders over het rendement in de leasesector.

Hoewel verschillende andere bijdragen tijdens de bijeenkomst de toekomst van de leasesector positief inschatten, wees Femke Teeling tijdens haar presentatie op de stijgende kosten voor schadeherstel. Die wordt enerzijds veroorzaakt door stijgende kosten voor onderdelen en anderzijds door een tekort aan goed opgeleid personeel. De extra uitgaven die schadeherstelbedrijven hiervoor zullen moeten doen, kunnen niet zonder gevolgen blijven voor de prijzen die zij berekenen aan opdrachtgevers, waaronder leasemaatschappijen. “En dan hebben we het nog niet eens gehad over een nieuwe cao. Sommige vakbonden hebben al gepleit voor een loonsverhoging van tot wel 5 procent bij alle cao’s”, aldus Femke Teeling.

Excessief

Zij wees erop dat het gemiddelde schadebedrag waar opdrachtgevers nu vaak op sturen niet meer reëel is, aangezien bijvoorbeeld onderdelenprijzen zo excessief stijgen dat er niet meer met gemiddeldes gerekend kan worden. “We adviseren schadeherstelbedrijven dan ook om samen met opdrachtgevers te kijken naar andere contractvormen met duurzame afspraken”, zegt Teeling.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Een reactie vanuit de zaal was dat het toch de ondernemer is die een bepaalde prijs afspreekt met zijn opdrachtgever. Femke Teeling is het daar op zich mee eens, al voegt zij daaraan toe: “Kwaliteit en veiligheid zijn een gedeelde verantwoordelijkheid van alle stakeholders in de schadeherstelsector. Schadeherstelbedrijven en opdrachtgevers, waaronder leasemaatschappijen, moeten er samen voor zorgen dat kwaliteit en veiligheid van het herstel geborgd blijven. Hiervoor is het noodzakelijk dat schadeherstelbedrijven voldoende investeringsruimte houden voor de stijgende kosten van personeel, onderdelen, equipment en toekomstige ontwikkelingen.” Kennelijk is dat besef nog niet in de gehele leasesector doorgedrongen. De discussie daarover is in ieder geval op gang gebracht.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3060 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters