Mens blijft kritische factor

Teruglopende schade-aantallen, toenemende technische complexiteit en schaarser wordende mankracht; het zijn maar drie van de belangrijkste topics die de schadebranche te wachten staan. Schaalgrootte heet het antwoord te zijn en investerende durfkapitalisten richten hun vizier dan ook op de sector. De factor mens blijft echter zorgenkind.

Wie vooraf de lijst met sprekers en de titels van hun presentaties doorneemt zou kunnen concluderen dat de 2017-editie van het internationale schadecongres IBIS voor Nederlandse schadeherstellers veel bekende trends en ontwikkelingen zal belichten. Dat laat onverlet dat er weldegelijk nieuwe inzichten voorbij komen, mits je daarvoor openstaat. Los daarvan zijn het natuurlijk de wandelgangen die zorgen voor de toegevoegde waarde. Het Nederlands aandeel onder de aanwezigen is mede daarom relatief omvangrijk te noemen. De combinatie van immer complexer wordende techniek en afnemende aantrekkingskracht van het vak op de aankomende generaties baren de aanwezigen zorgen, op en voor het podium in de zaal en in de wandelgangen.

Gilde

Een aardige case in dit kader komt van de Amerikaanse schadeherstelketen Service King Collision Repair Centers. Vier decennia geleden gestart in Texas, maar inmiddels 324 locaties in 24 staten tellend. Jeff McFadden hanteert in deze keten waar hij president van is een soort klassiek gildeprincipe, compleet met leermeesters om aankomende generaties te enthousiasmeren en scholen. Met succes, want de aantrekkingskracht van het vak en het bedrijf nemen sindsdien toe. Ook voor de veelal oudere leermeesters zelf is het een manier om met de toegenomen leeftijd toch van waarde te blijven voor het bedrijf zonder nog dagelijks relatief fysiek zwaar schadeherstelwerk uit te voeren. Lees het hele verslag van het IBIS-congres in nummer 7 van Aftersales Magazine, dat vrijdag 30 juni is verschenen.