Was er bij eerdere edities van het schadeherstelcongres IBIS sprake van verschillende uitdagingen voor verschillende partijen, de editie van 2024 kenmerkte zich door een grote eensgezindheid hierover: sterk stijgende herstelkosten, personeelstekorten, toenemende reparatiecomplexiteit, langere wachttijden en strengere eisen in verband met duurzaamheid.

Het ooit door het Engelse Bodyshop Magazine geïnitieerde International Bodyshop Industry Symposium (IBIS) werd dit jaar voor de 24e keer georganiseerd. IBIS is uniek in zijn soort en kent inmiddels vele lokale/regionale varianten op alle continenten. De Global Summit wordt steevast bezocht door een grote groep Nederlanders, zo ook dit jaar. De locatie, het Griekse eiland Rhodos, zal daaraan bijgedragen hebben, maar ook het thema van dit jaar, transforming tomorrow together, bracht de ongeveer vierhonderd autoschadeherstelprofessionals en toeleveranciers uit alle windstreken bij elkaar.

Dave Luehr van Elite Bodyshop Solutions.

Uitdagingen

Almudena Benedito van dataleverancier GiPA onderbouwde de hiervoor genoemde uitdagingen cijfermatig en benoemde de factoren die hierop van invloed zijn: inflatie, conflicten, toeleveranciersproblemen en klimaatmaatregelen. Daarnaast zag Benedito ook positieve ontwikkelingen, zoals een wereldwijde stijging in de registraties en een ouder wordend wagenpark. Naar verwachting is in 2026 meer dan 50 procent van het Europese wagenpark ouder dan tien jaar en kan schadeherstel worden uitgevoerd met de bestaande reparatietechnieken en kennis van de voertuigen, mits je het personeel kunt vinden…

Stephan Stergiou van OpenClaims over de claimafwikkeling en het herstelproces.

Daar wringt hem de schoen. Fredrik Karlsen van Intakt Bilskade, een schadeketen die onder meer in Noorwegen actief is, stelde wel vijftig vacatures te hebben die niet op korte termijn vervuld kunnen worden, want in Noorwegen, waar 50 procent van het rijdend wagenpark elektrisch is, is niet de toenemende complexiteit van de voertuigen een probleem, maar de personeelstekorten. Om dat probleem het hoofd te bieden worden jonge, onervaren werknemers aangetrokken voor de basiswerkzaamheden om de vakkrachten te ontlasten. Of deze werknemers opgeleid kunnen worden tot vakkrachten, die bovendien voor de bedrijven behouden kunnen blijven, moet de toekomst uitwijzen. Voor nu is het in ieder geval een oplossing.

De Nederlandse en Belgische herstellers zijn van mening dat deze uitweg voor onze landen geen oplossing is, want zelfs onervaren en welwillende krachten zijn nauwelijks te vinden, als gevolg van de zeer ruime keuze in opleidingen en banen.

3D

Harold Sears, ex-Ford USA, nam zijn toehoorders mee in een boeiend verhaal over 3D-printing van onderdelen en de task force die hiervoor, mede op initiatief van IBIS, is opgezet. 3D-printing is vooralsnog niet rendabel uit te voeren op locatie van de hersteller, maar met initiatieven als headlights.com kan 3D-printen wel een plek verwerven in het schadeherstelproces. Sears gaf voorbeelden van 3D-geprinte malletjes om bumperogen/-sleuven te repareren, 3D-geprinte koplampreparatiesets en zelfs een uitdeuktool waarmee bumperdeuken geduwd kunnen worden, een soort PDR, maar dan voor kunststof.

De reparatiemethodieken met behulp van 3D-geprinte onderdelen of hulpstukken bespoedigen het reparatieproces, besparen kosten en komen tegemoet aan de wens om duurzaam te repareren in plaats van delen te vervangen. Headlights.com gebruikt de 3D-geprinte delen ook in de eigen remanufacturinglijn, waarvoor ingezamelde gebruikte koplampen worden hersteld en aangeboden voor hernieuwd gebruik.

AI

Een congres, in welke branche dan ook, is tegenwoordig niet compleet zonder kunstmatige intelligentie, of artificial intelligence (AI) en de toepassing daarvan te bespreken. De Britse Halo Groep stelt vrij ver te zijn met de toepassing van AI, met name in het triageproces en het opstellen van een reparatieplan. Met behulp van AI moet op basis van de door de berijder gemaakte foto’s snel inzage worden gegeven in de wijze van herstellen en de daarmee gepaard gaande kosten. Opvallend en wellicht zelfs controversieel te noemen is dat Halo géén calculatie meer maakt, maar afrekent op basis van gemiddelden. Het in Nederland vervloekte en praktisch uitgefaseerde fenomeen van het GSB is volgens Halo de toekomst. Halo heeft zoveel vertrouwen in robotica en AI dat zij geloven dat op niet al te lange termijn humanoids, op mensen gelijkende robots, delen van het spuitproces kunnen overnemen. Hiermee verdwijnt tevens het tekort aan personeel als sneeuw voor de zon. Halo beweert dit met een stelligheid en overtuiging die in groot contrast staat met Dave Gunderson van 3M, die stelde dat het schadeherstelproces in hoge mate afhankelijk is en blijft van menselijk handen. Cris Hollingsworth, ceo van Repairify koos de kant van Halo door te stellen dat in hun business, diagnose op afstand, AI inmiddels onmisbaar is. Dit is ook logisch, omdat het bij diagnose op afstand gaat om data-analyse en het voorstellen van reparatieopties, wat voor mensen te complex is.

Voorbeelden van 3D-prints.

Data

De Nederlandse inbreng tijdens het congres kwam van OpenClaims, dat pleitte voor het snel(ler) delen van data, in plaats van dat partijen hun eigen data afschermen. Juist door het delen van data kunnen opdrachtgevers zien waar zij het beste hun schades naartoe kunnen sturen en kunnen schadeherstellers zien of het aanbod van bepaalde opdrachtgevers wel bij hun werkplaats past. Dit bevordert volgens Stephan Stergiou van OpenClaims de claimafwikkeling en het herstelproces.

In dit opzicht zijn er grote verschillen tussen de landen/continenten, want Solera heeft in Nederland en België een absolute positie, maar deelt die in Duitsland 50/50 met DAT.

Internationale complimenten waren er voor ons eigen BOVAG, dat publiekelijk werd geroemd vanwege de huidige inspanningen om betrokken partijen bijeen te brengen in het kader van de aanstaande verplichte CO2-rapportage. Het compliment, uitgedeeld door Fabien Boschetti van Axalta, paste heel mooi in het thema van IBIS, samen de toekomst veranderen.

Afsluitend gooide Dave Luehr van Elite Bodyshop Solutions op de tweede dag van het symposium een spreekwoordelijke steen in de vijver met zijn humorvolle betoog over een formule waarmee hij schadeherstellers in Amerika en Canada helpt om te groeien en bloeien. Een ander werd bevestigd door John Picciano van Flower Hill Autobody USA, die via Zoom uitlegde wat het hem had gebracht, waarom hij succesvol is en alleen voor particulieren werkt en niet voor verzekeraars.

Opvallend is dat de door Elite ondersteunde bedrijven allemaal opereren in hun eigen regio en onder eigen naam, maar door op de achtergrond samen op te trekken een krachtige en profijtelijke eenheid vormen. Wellicht een inspiratie voor Nederland?

Deel dit artikel op

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws
Meest bekeken berichten
Recente Reacties