Nieuwe arbocatalogus carrosseriebranche

Brancheorganisatie Focwa heeft, in samenwerking met RAI CarrosserieNL, de vakbonden FNV Metaal, CNV Vakmensen en De Unie, en ontwikkelingsfonds OOC een nieuwe website voor de arbocatalogus gerealiseerd. Werkgevers en werknemers vinden hier instrumenten om op een veilige en gezonde manier te werken.

De catalogus bevat een omschrijving van de meest voorkomende risico’s in de carrosseriebranche en omschrijft oplossingen, uitgesplitst naar drie sectoren: carrosseriebouw, schadeherstel en specialistische bedrijven. Bedrijven kunnen aan de hand daarvan hun arbobeleid uitvoeren en invulling geven aan de specifiek voor hun branche geldende risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Vorm en inhoud nieuw

Behalve in de vorm is deze arbocatalogus ook inhoudelijk nieuw. Zo is gekeken naar geactualiseerde werkprocessen in functie van de veiligheid van werkgever en werknemer. Deze werkprocessen zijn getoetst bij en erkend door de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 2588 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters

Avatar

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *