Samenwerking Focwa Schade en Specialisten

De vereniging Focwa Schadeherstel en Focwa Specialisten gaan intensief samenwerken. Dat moet per 1 januari uitmonden in één gemeenschappelijke agenda en dienstverlening.

Beide partijen verwijzen naar aankomende sterke veranderingen in de automotive sector. Het smeden van samenwerkingsverbanden is volgens Focwa “de kritische succesfactor voor de toekomst van het vak als specialisme.”

Thema’s

Focwa Schadeherstel en Focwa Specialisten zetten in op vier thema’s die zij van belang achten voor de toekomst van het vak:
  • certificering (‘gelijk speelveld voor ieder die schadeherstelactiviteiten uitvoert’)
  • belangenbehartiging (‘minder auditlasten, onderdelenbestelplatform, voorkomen van wildgroei aan duurzaamheidslabels, instroom kwalitatief technisch geschoold personeel’)
  • data (‘helpen om meer omzet te verkrijgen, lagere kosten te bewerkstelligen en de kwaliteit en veiligheid van ons vak te borgen’)
  • ledenorganisatie (‘we houden het beste van beide verenigingen, optimaliseren dit en bieden dit aan alle leden aan’).

Openheid

In de gezamenlijke verklaring zeggen beide besturen dat ze “in alle openheid en vertrouwen” hebben gesproken over hoe ze elkaar als vereniging kunnen versterken en welke voordelen dit voor hun leden oplevert.

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2350 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †