Schadeherstelmeester verzelfstandigt Malin

Schadeherstelmeester, het landelijke netwerk voor herstel van complexe autoschades, heeft zijn Malin software verzelfstandigd. Hierdoor is het platform nu ook beschikbaar voor partijen die niet bij het netwerk van Schadeherstelmeester zijn aangesloten.

Schadeherstelmeester nam de analysesoftware van Malin in 2016 in gebruik. In eerste instantie als pilot werd het systeem in 2017 door alle vestigingen van Schadeherstelmeester in gebruik genomen.

Beperking

Volgens Johan Schoonhoven, die is aangesteld als manager voor Malin, was dat ook de beperking waar Malin tegenaan liep. “Het ging gewoon niet vliegen. Opdrachtgevers vonden het een mooi instrument, maar het aspect van die sturing vonden ze bezwaarlijk. Daarbij hanteerde iedereen zijn eigen definitie van wat een complexe schade is. Malin gaf daarin duidelijkheid. Om dat nu breder te kunnen inzetten, hebben we besloten Malin los te knippen van Schadeherstelmeester.”

Complex, structureel, cosmetisch…

Malin is meer dan een softwareprogramma dat bepaalt of een schade complex is of niet. Johan Schoonhoven: “Wat Malin doet, is bepalen of het noodzakelijk is dat een bepaalde schade gerepareerd wordt door een bedrijf dat kan aantonen over de juiste competenties en equipment te beschikken. Er kan ook uitkomen dat het een eenvoudige schade betreft en dan kan het door willekeurig welk schadeherstelbedrijf worden hersteld.”

Klanten

De gebruikers van Malin zijn volgens Schoonhoven fiftyfifty verdeeld over opdrachtgevers en schadeherstelbedrijven. “De opdrachtgevers zullen vooral partijen zijn die te maken hebben met een jong wagenpark, auto’s met veel geavanceerde opties. Voor het schadeherstelbedrijf helpt het om te kunnen bepalen of het bedrijf inderdaad in staat zou moeten zijn om een binnengekomen schade te herstellen. En dan wordt het natuurlijk interessant. De opdrachtgever moet dan bepalen waar ze een bepaalde schade naartoe sturen. Dat geldt ook voor het schadeherstelbedrijf, want stel dat eruit komt dat je over een merkerkenning moet beschikken en die heb je niet. Wat doe je dan? Malin wil die verantwoordelijkheid duidelijk neerleggen bij de gebruiker.”

Introductie

Gebruikers van Malin zijn er op dit moment nog niet, buiten het netwerk van Schadeherstelmeester. “Er moeten nog enkele aanpassingen gedaan worden. De bedoeling is wel dat de eerste externe partijen er nog dit jaar mee gaan werken.” Omdat de software dus nog niet echt op de markt is, kan Schoonhoven ook nog niets zeggen over de aanschafkosten van Malin.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3048 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters