Fusie Markeur met Spuigroep gepland

Spuigroep en Markeur hebben het voornemen om in het vierde kwartaal 2015 te fuseren. Leo van Beukering, momenteel CEO Spuigroep, zal leiding gaan geven aan de gecombineerde onderneming die verder gaat onder de naam Spuigroep. De intentie is ter goedkeuring voorgelegd aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Verder lezen