Het managen van een minder periode

Onze economische structuur vereist dat we, als onderneming en als privépersoon, een continue groei nastreven. Stilstand en achteruitgang in omzet en inkomen,
betekent dat je een stap terug moet doen. Groei is eveneens nodig, omdat door een stijgend kostenniveau de speelruimte afneemt om te investeren of om leuke
dingen te doen.

Verder lezen