Schademeldingen Max-Repair via Eurocross

Alarmcentrale Eurocross Assistance verzorgt sinds 1 juli de opvang van schademeldingen voor Max-Repair buiten kantoortijden. Dat betekent dat Eurocross alle schademeldingen aanneemt en afhandelt met betrekking tot bedrijfsvoertuigen zwaarder dan 3.500 kilo en zwaar materieel voor zowel het hoofdwegennet als b-wegen.

Verder lezen