Carglass heeft geen economische machtspositie op de ruitschadeherstelmarkt. Het autoruitbedrijf is nog steeds de grootste keten, maar de positie binnen de groep landelijk opererende…

Na een marktpositie-onderzoek van drie jaar concludeert de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) dat Carglass volledig in overeenstemming met het mededingingsrecht concurreert op het marktsegment van autoruitreparatie en -vervanging.

Tweede Kamerlid van de SP Sharon Gesthuizen heeft aan minister Maxime Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie vijf nieuwe Kamervragen gesteld over de berichten dat kleine bedrijven in de…

Minister Maxime Verhagen heeft laten weten dat de NMa in haar marktanalyse geen overtreding van de mededingingswet heeft geconstateerd op de markt van autoruitschadeherstel. Verhagen geeft de reactie naar aanleiding…

Laatste nieuws
Meest bekeken berichten
Recente Reacties