Aanpassen diesel: ‘drie- tot elfduizend euro’

Een groep experts die zich heeft gebogen over retrofit maatregelen bij oudere diesels heeft vrijdag de gemoederen in Duitsland nog verder verhit. In haar slotrapportage gaf ze aan dat de prijzen voor technische aanpassingen van diesels variëren tussen de drie- en elfduizend euro. 

Op het ministerie van Milieu is met ergernis gereageerd op de bedragen, aangezien die de betaalbaarheid van zo’n ingreep vrijwel onmogelijk lijken te maken. Zelf gaat het departement uit van duizend tot maximaal drieduizend euro per voertuig.

Frankfurt

Bondskanselier Merkel heeft meerdere keren aangegeven dat ze eind september een beslissing neemt over een eventuele ingreep-achteraf bij oudere diesels. Vooruitlopend daarop vinden voor en achter de schermen verhitte politieke discussies plaats. Aanleidingen zijn er bijna dagelijks. Zo gaat op last van een bestuursrechter in navolging van Hamburg en Stuttgart ook in Frankfurt de diesel aangepakt worden. Komend jaar mogen per 1 februari eerst de Euro 4 en per 1 september de Euro-5 diesels de stad niet meer in. Verschil met de maatregelen in beide andere grote Duitse steden is dat het verbod in Frankfurt ook geldt voor veel jongere diesels. Ook strekt de bestuurlijke ingreep, afgedwongen door een Duitse milieuorganisatie, veel verder dan slechts enkele straten in het centrum. Bovendien zijn ook bussen de klos.

Bedenkelijk

“Discriminatie van dieselrijders, autobedrijven en hun klanten”, zo typeert voorzitter Karpinski van de Duitse brancheorganisatie ZDK het jongste dieselverbod.  Hij spreekt van “een uiterst bedenkelijk” oordeel en een “buitenproportionele ingreep in de eigendom en mobiliteit van inwoners, forenzen en winkeliers.” Volgens het ZDK is op de lange termijn technische aanpassing van diesels de beste oplossing. Daar dringt ze al twee jaar op aan. “Een inrijverbod is snel uitgesproken. Maar de effecten op honderdduizenden dieselrijders en talloze autobedrijven in Frankfurt zijn dramatisch.”

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2349 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †