Branche op de bres voor de band

Bij de vorige kabinetsformatie in 2017 vroeg bandenbrancheorganisatie VACO al om een ongevallenanalyse waaruit blijkt in hoeverre verkeerde banden een rol spelen bij het ontstaan van verkeersongevallen. Daar is toen geen wetgeving of maatregel uit voortgekomen. Vier jaar later, op 2 december 2021, vindt in de Tweede Kamer een commissiedebat plaats over verkeersveiligheid. Bij die gelegenheid herhaalt VACO zijn oproep: zorg voor een meer uitgebreide ongevallenanalyse en controleer bij de apk voor personenwagens (apk2) of de technische eigenschappen van een band toereikend zijn voor het voertuig.

Hoewel de apk-regelgeving dus nog altijd niet is aangepast, is het wagenpark de afgelopen jaren wel degelijk veranderd: er zijn meer elektrische auto’s op de weg gekomen, die over het algemeen zwaarder zijn dan hun tegenhangers met een verbrandingsmotor. Deze auto’s accelereren ook veel sneller. En daarbij is het aandeel suv’s op de weg gestegen. VACO-branchemanager Edwin Brinksma: “In tegenstelling tot in Duitsland staat er op het Nederlandse kentekenbewijs nog altijd niets vermeld over welke band er onder het voertuig hoort, terwijl uit onderzoek van RDW uit 2016 al bleek dat 6 procent van de auto’s rondrijdt met banden die niet toereikend zijn voor het voertuig waar ze onder zitten.”

Van verkeersongevallen met persoonlijk letsel wordt in Nederland niet nauwgezet bijgehouden hoe dergelijke ongevallen zijn ontstaan; in Duitsland wel. En hoewel in Duitsland wel eisen worden gesteld aan de soort banden die onder een voertuig zitten, blijkt nog altijd een kwart (827) van de 3350 verkeersongevallen in 2020 te herleiden tot een mankement aan de banden. Edwin Brinksma: “Kun je nagaan hoe de situatie in ons land is, waar we onvoldoende controleren en sowieso al ruim de helft van de auto’s rondrijdt met onderspanning.”

Europese richtlijn

In de Europese apk-richtlijn 2014/45/EU staat letterlijk dat een onvoldoende belastingsindex of snelheidssymbool een gevaarlijk gebrek is bij de periodieke keuring. Toch wordt daar in de Nederlandse apk-wetgeving niets over vermeld, iets wat VACO zo snel mogelijk aangepast wil zien en wat voorafgaand aan het debat van vandaag ook onder de aandacht is gebracht van de verantwoordelijke bewindslieden. Edwin Brinksma: “Het argument van de toenmalige minister om dit niet in de Nederlandse apk-wetgeving vast te leggen was dat de automobilist daarmee op extra kosten wordt gejaagd, maar het gaat om de verkeersveiligheid en daar mag je geen concessies aan doen.”

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3970 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters

  • 2 december 2021 om 10:00
    Permalink

    En dan nog is die 6% zo laag dankzij oplettende en goed adviserende banden-vervangende bedrijven! De berijder stelt zelden eisen aan load- of speedindex

    Beantwoorden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *