Duitse ZDK stapt uit koepel Cecra

De koepelorganisatie Cecra en het eraan gelieerde European Car Dealers (ECD) verliest aankomende jaarwisseling een prominent lid: ZDK, ofwel de Duitse evenknie van Bovag. Saillant detail is dat ZDK-prominent Antje Woltermann zowel vicepresident is bij Cecra als voorzitter bij ECD.

De beslissing van ZDK is genomen tijdens de ledenvergadering afgelopen vrijdag in Stuttgart. Het lidmaatschap zal per 31 december 2018 eindigen. De financiën worden benoemd als belangrijk argument voor deze beslissing, waarbij onwillekeurig de associatie ontstaat met de discussies binnen de Europese Unie. “ZDK betaalt met afstand de grootste bijdrage en die staan steeds minder in verhouding tot de gerealiseerde resultaten van Cecra.”

Keuzevrijheid

Verder klaagt ZDK over de strategische en operationele transparantie. De bond zegt geprobeerd te hebben hierin verandering aan te brengen maar is daarin niet voldoende geslaagd en nu ziet de bond geen andere optie dan op te zeggen. Sinds september heeft ZDK een eigen lobbyapparaat in Brussel. Bovendien zit het in andere koepelverenigingen zoals UEAPME, waarin werkgevers binnen het mkb vertegenwoordigd zijn, en AFCAR, de koepelorganisatie die strijdt voor de keuzevrijheid van consumenten bij autoreparaties.

Tegenstrijdige belangen

Dat laatste is opvallend. ZDK heeft net als Bovag zowel merkdealers als onafhankelijke autobedrijven binnen de gelederen. Ook Cecra strijdt namens beide kampen, maar binnen Cecra zijn de dealers wel weer apart verenigd in de divisie ECD. Keuzevrijheid onder consumenten is bij uitstek van belang voor ongebonden werkplaatsen, niet voor het merkkanaal. De keuze voor AFCAR is daarmee veelzeggend. De deur naar Cecra staat echter wel degelijk op een kier, zo benadrukt ZDK. “Mocht een omvangrijke reorganisatie worden doorgevoerd dan kan op middellange termijn een toetreding weer tot de mogelijkheden behoren.”