Verzekeraars lijden steeds meer verlies op hun autoverzekeringen. In 2017 moesten zij op elke euro die aan premie binnenkwam 22 eurocent toeleggen.

Dat is de belangrijkste conclusie uit het trendrapport Moving forward in Mobility, dat CED heeft gepubliceerd.

2012

Autoverzekeringen zijn al jaren verlieslatend. Het wordt alleen steeds erger. Tijdens de bijeenkomst Schademarkt in stroomversnelling van Automotive Insiders in april 2017 wees Geeke Feiter-Van Heuvelen van Nationale Nederlanden er al op. Sinds 2014 bedragen de uitgaven voor autoverzekeringen fors meer dan wat er aan premies binnenkomt. Feitelijk was 2012 het laatste jaar waarin de inkomsten de uitgaven dekten. combined-ratio-nn  

22 cent

Dat er inmiddels al 22 cent op elke euro moet worden toegelegd komt volgens CED vooral doordat het aantal aanrijdingen en de kosten per incident fors toenemen. Smartphonegebruik in het verkeer is mede debet aan de stijging van het aantal aanrijdingen, maar ook de toenemende drukte op de weg. Overigens nam het aantal aanrijdingen per auto in 2017 af. Wel is dat aantal nog altijd 13 procent hoger dan in 2013. Het gemiddelde schadebedrag is na een daling tot aan 2015 sindsdien weer aan het stijgen en bedraagt met zo’n 1804 euro 8 procent meer dan in 2013.

Kentering

Het CED wijst in het rapport al wel ontwikkelingen aan die mogelijk op termijn een kentering zouden kunnen betekenen. Autonoom rijden en autodelen zouden bijvoorbeeld de schadelast flink kunnen beperken, zegt Marcel van Dijk, commercieel directeur van CED. “De vraag is alleen wanneer. Het rapport laat zien dat het effect nog even op zich laat wachten en dat verzekeraars zich moeten instellen op een verdere stijging van de schadelast.” Daarnaast kan het slimmer gebruikmaken van data enorm schelen in de kosten die verzekeraars moeten maken voor hun autoverzekeringen. Van Dijk: “Je moet niet vergeten dat verzekeraars nu gemiddeld 33 cent per verdiende euro aan kosten kwijt zijn. Artificial intelligence en big data bieden concrete kansen om het verzekerings- en claimproces veel efficiënter in te richten en grotendeels te automatiseren. Daarnaast zien we dat verzekeraars volop experimenteren met innovaties om bestuurders veiliger te laten rijden.” Het volledige rapport is te downloaden via de site van CED.
Deel dit artikel op
Laatste nieuws
Meest bekeken berichten
Recente Reacties