Evaluatie tien jaar hefbruggenkeurmerk

Wie denkt dat er met de introductie, tien jaar geleden, van een hefbruggenkeurmerk een einde kwam aan alle onduidelijkheid in de markt, komt bedrogen uit. Dat blijkt na een rondgang langs enkele belangrijke spelers in de markt voor hefbrugkeuringen. Terwijl de inzet zo belangrijk is. Het gaat immers om de veiligheid, zeg maar gerust: de levens van de medewerkers in het garagebedrijf.

De arbowet, voluit Arbeidsomstandighedenwet, verplicht werkgevers ervoor te zorgen dat werknemers onder veilige omstandigheden hun werk kunnen doen. Dat betekent dat arbeidsmiddelen, en dus hefbruggen, periodiek onderhouden moeten worden. De werkgever mag zelf bepalen door wie hij dat laat doen. En hoe vaak. RAI Vereniging vertegenwoordigt bijna de gehele markt aan hefbruggenleveranciers. Met het Keurmerk Hefbruggen is de vereniging dan ook gemakkelijk marktleider in hefbrugkeuringen. Het hefbruggenkeurmerk werd in 2007 tijdens de Autovak gepresenteerd.

NEN-norm 1493

Martijn van Eikenhorst, manager van de secties Equipment, Motoren en Scooters van RAI Vereniging, recapituleert: “We wilden een collectief, breed in de markt gedragen, transparant keurmerk. Dat wordt alleen afgegeven als wordt voldaan aan alle punten van een checklist, die is gebaseerd op de Europese NEN-norm 1493 en voor alle hefbruggen van toepassing is. Die norm is een afgeleide van de machinerichtlijn en wordt door fabrikanten gebruikt bij de fabricage van hefbruggen. Alle punten op die checklist zijn te herleiden tot een artikel in die NEN-norm. Daarbij wilden we de mogelijkheid hebben om iemand aan te kunnen spreken die zich niet aan de regels houdt. Elke goedkeuring wordt geregistreerd en gemonitord in een ict-systeem, zodat wij weten wat er gebeurt in de markt.”

Andere keurmerken

Op dat moment wordt het spannend, want behalve bedrijven die het RAI Vereniging Keurmerk Hefbruggen afgeven, zijn er ook leveranciers van hefbruggen die een eigen keurmerk afgeven. Dat er meerdere keurmerken zijn, is op zich geen probleem in de ogen van Martijn van Eikenhorst: “Dat is marktwerking, prima. Je hoeft ook niet gecertificeerd te zijn om een keurmerk af te geven. Iedereen mag een hefbruggenkeurmerk in de markt zetten. Daar komt wel een juridisch aspect bij kijken, want je moet wel weten wat je doet. Als jij een hefbrug goedkeurt en hij komt naar beneden, dan heb je een juridische verantwoordelijkheid. En als jij een aanpassing doet aan een hefbrug door bijvoorbeeld te lassen, word je tevens fabrikant van het product en daarmee volledig aansprakelijk.” Het volledige verhaal is – ook online – terug te lezen in Aftersales Magazine 2017-05 dat zojuist is verschenen.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 2954 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters