Hybride trainingsmodel Innovam is blijvertje

Net als de theater- en evenementensector moesten ook trainingsinstituten tijdens de coronacrisis geruime tijd hun deuren sluiten. Dat trof uiteraard ook de trainingslocaties van Innovam, maar de brancheopleider uit Nieuwegein is hier gesterkt uit tevoorschijn gekomen. Een interview met Leo Fransen, algemeen directeur van Innovam.

Leo Fransen, algemeen directeur Innovam: “Opvallend is momenteel de vraag naar trainingen rond waterstof, terwijl er nog helemaal niet zoveel auto’s met een brandstofcel rondrijden of in de werkplaats komen. De vraag komt zowel uit het merkkanaal, als vanuit universele autobedrijven en schadeherstelbedrijven. Recentelijk hebben we een Hyundai iX35 Fuel Cell aangeschaft, die momenteel geprepareerd wordt voor ons trainingscenter. De eerste trainingen die we gepland hebben, zijn al volgeboekt. De techniek rond waterstof, maar ook de veiligheid van werken zijn belangrijke onderwerpen in deze training. Je zult bij het repareren en onderhouden van auto’s die op waterstof rijden niet alleen de competenties van je werknemers op orde moeten hebben, maar eveneens bepaalde voorzieningen in je werkplaats dienen te realiseren.”

Hoeveel pijn heeft Innovam geleden door de pandemie en wat was het medicijn om beter te worden? 

“We hebben als organisatie een hoop van de hectiek in 2020 geleerd. We zijn uiteraard niet ongeschonden uit 2020 gekomen, maar uiteindelijk hebben we vorig jaar slechts een relatief klein operationeel verlies geleden. De pandemie heeft ons ook goeds gebracht. Zo hebben we versneld de digitalisering omarmd. We moesten wel, want de technologische ontwikkelingen gingen gewoon door. Ook de autotechniek staat niet stil. Ondanks de druk op de markt kwamen en komen nieuwe modellen gewoon op de markt, want die stonden al gepland voordat Covid-19 zich openbaarde. Er moest dus getraind worden. Kan het niet fysiek, dan moet het online, was ons motto. Er was met name voor technici ook geen alternatief beschikbaar. Het heeft tot een enorme versnelling van de digitalisering van ons opleidingsaanbod geleid. Webinars, online trainingen en video’s werden snel gemeengoed. En dat zijn blijvertjes. We beschikken inmiddels over drie professionele studio’s en een vierde wordt ingericht, die we overigens ook voor derden beschikbaar hebben gemaakt. Tijdens deze hele periode is gebleken dat we best een veerkrachtige onderneming zijn. Dat laatste is uiteraard een compliment voor het hele team.”

Hoe ziet het opleidingsaanbod er na pandemie uit? 

“Sociale contacten zijn best belangrijk, maar ik denk dat we langere tijd, zo niet voor altijd een hybride trainingsaanbod zullen zien. Het digitale deel van dat hybride model geldt met name voor het bijsturen van competenties of het updaten van apk-kennis. Dat laatste is zeker iets wat online kan en ook gewenst is door de meerderheid van onze klanten, de werkplaatsmedewerkers. Voor wie een eerste apk-examen moet voorbereiden of ervaring wil opdoen met nieuwe technologieën, zijn fysieke bijeenkomsten nog altijd een must.”

Raakt Nederland niet een beetje ‘vol’ als het om trainingscentra in de autobranche gaat?

“Ik hoop dat we in trainingsland wat meer de handen ineen zullen slaan. Zeker in de schadeherstelbranche zouden we, gezien het relatief compacte segment, nauwer willen samenwerken met bijvoorbeeld VOC en de Autotech Alliantie. In het onafhankelijke kanaal van onderdelendistributeurs en universele autobedrijven is zo’n samenwerking al op gang gekomen. Ook daar groeide het aanbod hard, net als het aantal trainingslocaties. De onderdelendistributeurs en hun grossiersnetwerken zijn in het aanbieden van trainingen namelijk heel belangrijk voor het onafhankelijke autobedrijf. Zij zijn bovendien in het gat gesprongen dat reguliere trainingscentra hebben laten liggen. Er ontstonden veel opleidingsinitiatieven die met name door het universele autobedrijf werden gewaardeerd. Dat zagen we eerst niet als een kans, maar de overname van Autoniveau was een positieve trigger voor ons. Daarna hebben we meer de samenwerking gezocht. Naast de diverse autofabrikanten en hun importeurs zijn we wat trainingen en opleidingen betreft nu ook huisleverancier bij distributeurs en grossiers als LKQ Fource, de Koskamp Groep en WM Automaterialen.”

Innovam kondigde recentelijk aan het trainingsaanbod voor de schadeherstelsector uit te gaan breiden, maar Innovam is toch al actief in de schadesector? 

“Zeker, maar we staan in de schadebranche vooral op het netvlies met onze AST-trainingen. Wat veel schadeherstellers niet weten is dat we daarnaast een niet onbelangrijke aanbieder zijn van trainingen ten aanzien van moderne verbindingstechnieken, zeker in het merkkanaal. Voor een premiumfabrikant – helaas mag ik de naam daarvan niet noemen – hebben we zelfs een compleet schadecurriculum ontwikkeld. Inmiddels gaat het al veel verder dan dat en bovendien vernieuwt de vraag zich aldoor.”

NEN 9140

De norm NEN 9140 is afgeleid van NEN 3140, de norm voor het werken aan elektrische installaties. Binnen NEN 9140 is er speciale aandacht voor de vertaling van de elektrotechnische vakmatige praktijk naar de autobranche. NEN 9140 stelt specifieke eisen aan het veilig werken aan elektrische voertuigen door het wegnemen van de elektrische gevaren. Daarnaast biedt de norm voorschriften voor een veilige opslag van beschadigde e-voertuigen en de elektrisch gevaarlijke onderdelen van elektrische voertuigen, niet in de laatste plaats de eventueel beschadigde batterijpakketten.

Wat wil Innovam de schadesector nog meer gaan aanbieden?

“Naast de drie AST-modules, die overigens geüpdatet worden, overwegen we om een nieuwe AST4-module op te zetten. De vraag in de schadebranche naar hoog gekwalificeerde medewerkers – los van plaatwerken en spuiten – is groeiende en gezien de in de moderne auto’s toegepaste nieuwe technologieën zelfs noodzakelijk. De complexiteit neemt in een snel tempo toe, waarbij elektrificatie, inclusief waterstof en het kalibreren van ADAS tot een nieuwe vraag uit de markt hebben geleid. Die vraag zien we momenteel vanuit de professionele schadeketens ontstaan. Inmiddels hebben we al een samenwerking opgezet met ABS en Schadenet.”

Waar liggen momenteel de accenten? 

“We moeten op alle terreinen schakelen, zowel ten aanzien van de reguliere technische trainingen als bijvoorbeeld de apk. Er is door de ontwikkelingen in de markt daarnaast een verhoogde vraag naar kennis ten aanzien van elektrische mobiliteit en zeker ook rijveiligheidssystemen, met in het verlengde daarvan ADAS-kalibratie. Niet onlogisch natuurlijk, want de transitie gaat best snel.” 

Ziet het autobedrijf dat ook zo? 

“Dealerbedrijven zeker, want die hebben de diverse EV-modellen al in de showroom staan. Bij universele autobedrijven zijn de meningen nog verdeeld. Een deel van die ondernemers is afwachtend en zelfs sceptisch. Ik ben echter de mening toegedaan dat je je niet snel genoeg kunt bekwamen, want de in gang gezette EV-transitie gaat gewoon door. Bovendien zal NEN-norm 9140 aan belang winnen. Wat ons ten aanzien van EV-trainingen overigens onderscheidt van andere aanbieders van EV-trainingen is dat wij een door het IKBI erkend certificaat uitreiken. De training en het examen staan bovendien onder toezicht van een aparte adviesraad. Dat doen we omdat we een hoog kwalitatieve standaard willen handhaven. En kwaliteit is toch het handelsmerk van Innovam.” 

Fotobijschrift: De studio zoals deze klaar staat voor de Brembo Expert-training. Op pagina 52 staat een verslag van zo’n training via Automotive Academy (powered by Autoniveau).

Jos Veldhuisen

Hoofdredacteur Aftersales Magazine met als persoonlijk motto: 'I am Aftersales'

Van Jos Veldhuisen zijn er nog 1702 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Jos Veldhuisen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *