Lindeboom omarmt RAI-keurmerk hefbruggen

Vanaf maandag 15 januari geeft ook Lindeboom Equipment Support bij een hefbrugkeuring na goedkeuring het RAI-keurmerk Hefbruggen af. Lindeboom had een eigen Lindeboom-keurmerk gedeponeerd bij het RDW, maar zal dat niet langer afgeven.

Directeur Joren van der Linden licht zijn keuze toe: “Je ziet nu juist steeds meer partijen die hun eigen keurmerk gaan hanteren. Daardoor krijg je versplintering, terwijl we juist verbinding zouden moeten zoeken. Het eenduidige interpreteren en nakomen van de regels. Binnen de RAI vindt dat overleg plaats en daar willen wij ons graag aan committeren.”

Verschil

Voor zijn monteurs en de keuringsnormen die zij hanteren maakt het geen verschil welk keurmerk zij afgeven. Joren van der Linden: “De normen die wij hanteren zijn gebaseerd op de wettelijk NEN-norm en dat is ook de norm waar het keurmerk van de Rai Vereniging zich op baseert. Het verschil is dat je met je eigen keurmerk zelf verantwoordelijk bent voor de interne controles die je kwaliteitsniveau moeten waarborgen. Als er dan iets niet klopt, blijft dat zonder consequenties. Bij de Rai krijg je onafhankelijke steekproeven door het Liftinstituut en als die te vaak een afwijking tegenkomen, dan kan dat wel degelijk gevolgen hebben.” Joren van der Linden verzekert zijn klanten bovendien dat er ook aan de tarieven voor keuringen niets verandert.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3806 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters