Aftersalesomzet dealer daalt 5,5 procent

In de Nederlandse dealerwerkplaats is de gemiddelde omzet in 2016 met 5,5 procent afgenomen ten opzichte van het jaar ervoor, terwijl het aantal FTE per vestiging stabiel bleef op 5,8. Dat alles resulteerde in een daling van vier procent in het aantal gefactureerde uren per monteur: van 1431 uur in 2015 naar 1373 in 2016.

Een en ander leert de nieuwe Branche Barometer van Bovag Autodealers. De absorptieratio, oftewel de mate waarin aftersales de totale kosten van het dealerbedrijf dekt, steeg door de kostenbeheersing desondanks van 75 naar 79,9 procent. Gemeten over de volle breedte van de bedrijfsactiviteiten kunnen de autodealers niettemin terugkijken op een jaar waarin het rendement stabiel-positief bleef. En dat terwijl de nieuwverkoop met ruim vijftien procent afnam, tot het laagste niveau sinds eind jaren zestig. Kostenbeheersing en schaalvergroting blijken volgens Bovag de sleutel tot zwarte cijfers. Gemiddeld kwamen de dealers uit op een nettowinst van 1,05 procent, slechts een fractie lager dan de 1,11 procent in 2015. Afgelopen jaar werden slechts 383.501 nieuwe personenauto’s geregistreerd. Door de schaalvergroting steeg echter het aantal verkochte auto’s per verkooppunt met twee stuks, naar in doorsnee 285. De gemiddelde verkoopprijs per auto daalde ten opzichte van 2015 met bijna duizend euro, naar 18.217 euro exclusief BTW en BPM.

Personele bezetting

Door de samenvoeging van verkooppunten nam het aantal verkopers per vestiging toe van 3,2 FTE in 2015 tot 3,5 in 2016. Het aantal verkochte auto’s per verkoper (zowel nieuw als gebruikt, exclusief verkoop aan de handel) daalde daardoor met vijftien procent tot 137, terwijl de loonkosten per verkochte auto ruim tien procent hoger lagen, op 428 euro. De huidige personele bezetting biedt in elk geval voldoende ruimte om de verwachte toename in verkoopvolume dit jaar (prognose: 415.000 nieuwe auto’s) te faciliteren.

Continuïteit waarborgen

De markt blijft uitdagend, waarschuwt Bovag Autodealers, maar lijkt het economische tij mee te krijgen-  en ook kansen te bieden voor nieuwe businessmodellen. De fictieve barometer schuift daarmee steeds verder weg van ‘regenachtig’, in de richting van ‘veranderlijk’. Bert de Kroon, voorzitter Bovag Autodealers, benadrukt de noodzaak van meer omzet: “Een hoger omzetniveau wordt dit jaar een voorwaarde om voldoende rendement uit onze personele bezettingen te halen. We kunnen concluderen dat de schaalvergroting en kostenbeheersing hun noodzakelijke bijdrage aan de nettowinst leveren. Om de continuïteit te waarborgen, zal ook het rendement uit onze mensen omhoog moeten.” De barometer van Bovag Autodealers is vastgesteld op basis van gemiddelden van alle deelnemende automerken over heel Nederland, in samenwerking met de analisten van ASE.

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2350 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †