Partspoint nu écht van Alliance Automotive

De overdracht van de aandelen Partspoint Group door Autobinck naar Alliance Automotive is sinds gisteren een feit. Dat meldt Partspoint-ceo Baltus in een verklaring aan de vakpers.

Voor de formele afwikkeling was groen licht nodig van de Europese mededingingsautoriteit, de Ondernemingsraad en enkele inspraakorganen in België. Die is er nu, zodat Alliance Automotive Group officieel de nieuwe eigenaar is.

Samenwerking

Baltus zelf neemt plaats in de Europese Executive Committee, waar Jean-Jacques Lafont (ceo) en Alistair Brown (mede-ceo) de scepter zwaaien. Verder bestaat het comité uit de landendirecteuren voor Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Polen en Benelux en de hoofden van purchasing, IT, HR, logistiek en finance. Op al deze disciplines is de samenwerking al gestart tussen de collega’s uit Nederland en de andere Alliance-landen.

Overgangsperiode

“Als een logisch gevolg van deze transactie” zal Partspoint afstand doen van haar positie binnen AD International. Het zal volgens Baltus nog een (beperkte) overgangsperiode vergen om de Partspoint-inkoopvolumes via Alliance Automotive Procurement en binnen de internationale raamovereenkomst van Groupauto International te brengen. Daarmee rijst de vraag welke positie de AD-grossiers in Nederland gaan innemen. Blijven zij net als afgelopen jaren inkopen bij Partspoint, volgt er mogelijk toenadering tot Autodis/Doyen Auto of komt er een andere oplossing uit de hoge hoed?

Intensieve periode

Met de overdracht is volgens Baltus “een einde gekomen aan een intensieve periode”. Behalve met de overdracht is Partspoint Group druk geweest met de logistieke integratie van ‘Oosterhout’ (AD) en ‘Ede’ (PP). Ook op het gebied van IT, artikeldata, catalogus, garageconcepten en technische ondersteuning aan het autobedrijf is de nodige energie gebruikt. Met resultaat, stelt Baltus: “Gesteund door de schaalgrootte van Alliance Automotive Group is onze strategische positie significant sterker geworden.”

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2350 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †