Revisiesector weert lobby onderdelenindustrie

Een jarenlange, op hoog politiek niveau gevoerde lobby door onderdelenfabrikanten tegen gereviseerde remklauwen is in het voordeel beslecht van de reman-industrie. Hoe die strijd verliep, vertelt vicevoorzitter Peter Bartel van Apra Europe in Rematec-nieuws.

De eigen sector beschermen tegen “misleidende informatie” is volgens Bartel (foto: Rematec) een van de taken van de Automotive Parts Remanufacturers Association. Ook met lobbywerk bij wetgevende instanties is de organisatie actief. Beide zaken kwamen samen in een nu afgerond dossier, dat acht jaar geleden ontstond.

Regelgeving

Destijds begon een serie van anti-reman-acties door enkele OEM-leveranciers (Bartel noemt geen namen) via de United Nations Economic Commission for Europe. Deze organisatie definieert en harmoniseert regelgeving voor voertuigonderdelen en verstrekt de bijbehorende certificaten. De stelling vanuit de industrie was: als remblokken en remschijven een ECE-certificaat hebben (ECE R90), moeten remschijven dat ook. Er zouden grote risico’s kleven aan gebruik van niet-OE of gereviseerde klauwen. “Als deze aanname voet aan de grond had gekregen”, schrijft Bartel, “dan zou onze achterban op zijn minst kostbare tests voor diverse producten moeten betalen, om de kwaliteit aan te tonen.”

Tegengas

Toen de betreffende Unece-werkgroep de OE-industrie vroeg om de geclaimde risico’s te bewijzen, was dat voor Apra Europe het sein om met bedrijven en organisaties een campagne in gang te zetten. Op drie fronten werd inhoudelijk tegengas gegeven:
  • Regulering nodig voor remklauwen: niet nodig. Het remsysteem van een voertuig is zodanig ontworpen dat de uitval van een element direct wordt opgemerkt door de bestuurder. Bovendien blijft de totale remcapaciteit voldoende om veilig te stoppen. Zonder moedwillige, mechanische manipulatie van de klauwen is gebrek aan veiligheid uiterst onwaarschijnlijk. Dus waarom zou er op dit vlak regelgeving nodig zijn?
  • Regulering voor gereviseerde remklauwen: evenmin nodig. In de afgelopen tien jaar heeft zich geen enkel ongeluk voorgedaan dat was te herleiden naar een slecht uitgevoerde remklauwklus.
  • Criteria en tests voor certificering: zinloos. Elke remklauw is aangepast aan een specifiek remsysteem. De onderdelenindustrie kan daarom geen parameters van algemene aard afkondigen voor tests van afzonderlijke producten.

Geen bewijs

Met de lobby is Apra jaren bezig geweest, uitmondend in het door haar gewenste resultaat. Unece oordeelde dat er van fabrikantzijde geen enkel bewijs op tafel lag dat de noodzaak tot certificeren van gereviseerde remklauwen ondersteunde. “Zoals u ziet”, blikt Bartel terug op acht jaar opereren achter de schermen, “zijn we met de steun van onze leden en door samen op te trekken in staat om zaken in de juiste richting te bewegen.”

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2350 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †