Transformatie van de bandenspecialist

ADAS is ongetwijfeld niet de heilige graal voor de werkplaatsactiviteiten. Toch zien naast schadeherstellers, merkdealers en universele autobedrijven ook bandenspecialisten de noodzaak om het kalibreren van ADAS op te pakken. Voor de mogelijkheden die dat biedt, lijkt de bandenspecialist een meer dan goede uitgangspositie te hebben.

Algemeen secretaris Tim van der Rijken van brancheorganisatie Vaco is ervan overtuigd dat de bandenspecialist voor werkzaamheden in het aftersaleskanaal over enkele sterke troeven beschikt. “Het begint met uitlijnen. De bandenspecialist is daar bedreven en ervaren in, en beschikt meestal ook over de modernste, hightech apparatuur. Een goede uitlijning wordt op de graad nauwkeuring uitgevoerd. Dat is een secure en complexe activiteit, waar ook een flinke investering in equipment en kennis bij hoort. De praktijk is dat dealers en schadeherstellers deze werkzaamheden dan ook steeds vaker uitbesteden aan goed geëquipeerde bandenspecialisten. Dat geldt ook voor het kalibreren van ADAS. Het is bovendien noodzakelijk om de auto eerst uit te lijnen en daarna te kalibreren. Waar kan dat beter dan bij de bandenspecialist?”

Transformatie

Het naar zich toetrekken van ADAS-kalibratie ziet Van der Rijken als een onderdeel van de transformatie van bandenspecialist naar een volwaardige onderstelspecialist. “Daar ligt de toekomst voor veel bandenspecialisten, is mijn mening. Het is een kans die nu gepakt moet worden. Daarbij past een goede normering en een stevige opleiding met certificering. Daar zijn Vaco en SVOB hard mee bezig. De blauwdruk is klaar en wordt nu besproken met de belangrijkste stakeholders uit de branche, waaronder de verzekeraars. Het blijft natuurlijk de keuze van de ondernemer of hij die richting op wil gaan. Moet je daar ook de apk aan toevoegen? En wat als je straks in het kader van de apk aan de slag moet met de deeltjesteller? Wil je dat? Verdien je de eventuele investeringen in dergelijke apparatuur wel terug?” Volgens diverse leveranciers van werkplaatsapparatuur is de bereidheid om te investeren in ADAS-kalibratieapparatuur onder bandenspecialisten hoger dan bij andere autobedrijven. Dat wordt onderstreept door de gegevens die Vaco heeft. Van der Rijken: “16 procent van onze leden heeft inmiddels in ADAS-apparatuur en -trainingen geïnvesteerd. Nog eens 50 procent denkt de komende tijd die investering te zullen gaan doen. Dat betekent dat over enkele jaren, 66 procent van onze bandenspecialisten in staat zal zijn een adequate ADAS-kalibratie uit te voeren.” Om leden te ondersteunen bij het kalibreren van ADAS organiseert Vaco onder andere fabrieksbezoeken. “Enige tijd terug hebben we de Texa-fabriek in Italië bezocht, een belangrijke fabrikant van ADAS-apparatuur. Daar was zoveel belangstelling voor dat we van 9 tot 11 september een tweede ADAS-studiereis verzorgen. We combineren dat met een bezoek aan Corghi voor het laatste nieuws over hun bandenserviceappratuur. Tevens brengen we een bezoek aan Pagani, de designers achter de Zonda.”

Tim van der Rijken:rijken-van-der_tim_vaco “We hebben nog geen keiharde cijfers omdat we dit jaar niet voor een uitgebreid onderzoek hebben gekozen, dat doen we volgend jaar weer, maar veel van onze bandenspecialisten constateren dat de consument in de vervangingsmarkt blijft vragen naar vierseizoenenbanden. Dat gaat ten koste van het marktaandeel van de zomerbanden. Winterbanden blijven redelijk op niveau. Daarnaast merken de leden dat de A-merken bij de aanschaf van banden aan terrein winnen. De interesse in het bandenlabel is nog altijd gering. Daar hebben we nog wel een uitdaging, want het label is niet voor niets ingevoerd.”

Ondersteuning

Naast ADAS wil Vaco zijn leden op meerdere vlakken ondersteunen. Hiervoor werden onlangs nog vier ledenbijeenkomsten georganiseerd. Daarbij kwam onder meer de druk op arbeidsmarkt aan de orde. “In iedere sector wordt aan jonge mensen getrokken. Die personeelsdruk is een grote drempel voor verdere groei. Het zoeken naar medewerkers beperkt zich overigens niet tot de jeugd. Iedereen is welkom. Behalve werven is behouden erg belangrijk. Nu is het in ons vakgebied niet zo eenvoudig om een uitgebreid carrièrepad uit te stippelen. Het vasthouden van de oudere werknemer en ervoor zorgen dat deze tot zijn 67ste door kan, proberen we te bewerkstelligen door het generatiepact in de cao. Dat betekent dat medewerkers vanaf zestig jaar kunnen kiezen om 80 procent te werken tegen 90 procent van het salaris en met 100 procent behoud van het pensioen. We hebben leden die actief zijn in zowel de personenauto- als de vrachtwagensector, maar ook in de industrie en de agrosector. In deze sectoren zien we een relatief minder positief sentiment. Het is zwaar werk, de tijdsdruk is groot en het is lastig om personeel te vinden om nachtdiensten te draaien.” In de strijd om de toegang tot voertuigdata heeft Vaco zich onlangs aangesloten bij Afcar, de alliantie van aftermarketpartijen die zich sterk maken voor een onafhankelijk universeel kanaal.“Het vrij en ongecensureerd over de voertuigdata uit de connected car kunnen beschikken is een must. De manier waarop autofabrikanten die strijd voeren, is voor de onafhankelijke aftermarket een zorgenkindje. Onze leden zien een probleem op de lange termijn, dus willen ze dat Vaco hier tijd in stopt. Dat doen we onder andere via Afcar, waarin we wat Nederland betreft samenwerken met bijvoorbeeld RAI Vereniging afdeling Aftermarket, ANWB en Bovag. Er moet duidelijke regelgeving komen. Het merkkanaal heeft hier een andere doelstelling. Dat wil de regie over met name de live data houden. Onafhankelijke spelers zoals wij zijn van mening dat er daardoor een ongelijk speelveld ontstaat.”

Vooruitzichten

De vooruitzichten voor de branche zijn daarbij redelijk te noemen. “De omzet en marges liggen in lijn met vorig jaar. Er is groei merkbaar, maar niet buitensporig. Toch is men positief. Uit een enquête onder onze leden blijkt dat 60 procent van de bandenspecialisten verwacht dat het bedrijfsresultaat over 2019 beter zal zijn dan vorig jaar. Een derde verwacht stabilisatie en slechts zeven procent verwacht dat het bedrijfsresultaat zal verslechteren.”

Jos Veldhuisen

Hoofdredacteur Aftersales Magazine met als persoonlijk motto: 'I am Aftersales'

Van Jos Veldhuisen zijn er nog 1699 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Jos Veldhuisen