VACO Coronamonitor in mineur

De twaalfde coronamonitor van bandenbrancheorganisatie VACO weerspiegelt een branche die toch weer wat somberder geworden is. Na aanvankelijk meevallende resultaten laat de monitor zien dat de impact van de anti-coronamaatregelen op de bandenbranche stijgt.

Branchemanager Edwin Brinksma ziet op verschillende punten zorgelijke ontwikkelingen. “De trend kondigde zich in monitor 11 al aan en die zien we nu doorzetten. Er is minder werk in de werkplaats en ook andere activiteiten blijven achter bij vorig jaar. Dat komt natuurlijk allemaal doordat er minder gereden wordt.”

Het omzetverlies neemt niet verder toe, maar de omzet is nog altijd rond de 20 procent lager dan vorig jaar. “Het is gemeten over de hele branche. De bandenspecialisten vormen daarin wel de grootste groep, maar daar zitten bijvoorbeeld ook de producenten in en bandenvernieuwingsbedrijven. Het maakt daarbij ook nogal uit waaruit je business bestaat. Lever jij banden aan bedrijven die werken op Schiphol, of in de evenementenbranche, dan merk je dat goed. En voor veel bedrijven helpt het ook niet mee dat de bandenwissels nog altijd niet goed op gang zijn gekomen. En de wintersport gaat natuurlijk voor veel mensen niet door. Daarvoor zien we in januari altijd wel een piek in de verkoop, die nu achterwege zal blijven.”

Personeel

Een ander punt van zorg voor de branche is het ziekteverzuim. Ruim een kwart van de bedrijven heeft personeel dat thuis zit, of thuis gezeten heeft. “Het gaat niet alleen om mensen die ziek zijn, maar ook mensen die in quarantaine zitten omdat ze in aanraking zijn gekomen met mensen die besmet zijn. Dat zijn mensen die in principe gewoon kunnen werken. Dat die nu thuis moeten zitten, is zorgelijk.”

Eerder dan dat bedrijven nieuwe activiteiten ontplooien om het personeel aan het werk te kunnen houden, zijn er nu weer meer bedrijven zich gedwongen om afscheid van personeel te nemen.10 procent denkt dat in het komend jaar personeel zal moeten afvloeien. “Ging het eerst om mensen uit de flexibele schil, nu zien we steeds meer bedrijven die noodgedwongen afscheid moeten nemen van vast personeel, maar ook BBL’ers. Daarmee verdwijnt ook ervaring, routine en kennis uit de bedrijven en het is maar de vraag of die straks, als het weer beter gaat, weer terugkomen, of dat we die voorgoed kwijt zijn.”

Steunmaatregelen

Lichtpuntje is dat er een derde pakket steunmaatregelen beschikbaar komt, waarmee bedrijven tijdelijk geholpen zijn. Het percentage bedrijven dat inmiddels gebruikmaakt of gebruik heeft gemaakt van steunmaatregelen is gestegen tot 31 procent. “Die derde tranche steunmaatregelen, daar zijn we heel blij mee, zeker omdat we zien dat de bandenbranche vertraagd door de coronamaatregelen getroffen wordt. Het herstel zal dus ook wat later intreden.”

Coronamonitor 13

De volgende VACO Coronamonitor verschijnt op 14 januari. Edwin Brinksma verwacht de monitor zeker nog enkele maanden te kunnen uitbrengen. “De respons is nog altijd heel hoog. Dat is prettig voor ons, om gevoed te worden over wat er leeft in de branche. Aan de andere kant waarderen onze leden het ook, in een tijd dat het toch moeilijk is om met elkaar in contact te komen. We hebben onlangs ook voor het eerst onze ledenvergadering online gehouden, in twee delen: een online stemming en een online vergadering. Dat was wel vreemd, maar bij de online stemmingen over de bestuursaangelegenheden was de deelname boven verwachting hoog. Bij het formele gedeelte, de online vergadering, werden de benoemingen bekendgemaakt. De opkomst daar was minder dan bij een reguliere Algemene ledenvergadering met een fysieke bijeenkomst. Het ontbreken van de gebruikelijke ontmoeting in levende lijve in Leiden werd waarschijnlijk gemist. Volgend jaar beter.”

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3426 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.