Vaco lanceert aanvullend mvo-certificaat

Met de uitreiking aan de serviceketens Euromaster, Kwik-Fit en Profile Car & Tyreservice heeft brancheorganisatie Vaco een aanvullende mvo-certificering voor bandenservicebedrijven gelanceerd.

Het Vaco Erkend-certificaat bevatte al wel elementen die betrekking hadden op maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar die bleken voor met name grotere ketens en opdrachtgevers onvoldoende, legt branchemanager Edwin Brinksma uit. “Het Vaco Erkend-certificaat is in de basis een goed kwaliteitsreglement, maar met name ketens stelden steeds zwaardere eisen aan mvo-zaken. Is er, indien vervangend vervoer wordt aangeboden, bijvoorbeeld een fiets beschikbaar, of een relatief schone auto? Ondersteunt een bedrijf projecten op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid?  Heb je zelf een mvo-visie geformuleerd? Onderneemt het bedrijf stappen om het verbruik van gas, water en elektriciteit te verlagen? Zo zijn er wel veertig, vijftig punten opgenomen waarmee een bandenbedrijf kan aantonen dat het maatschappelijk verantwoord bezig is.”

Ketens

Het nieuwe Vaco mvo+-certificaat is een facultatief, aanvullend pakket bovenop het bestaande Vaco Erkend-certificaat. De vraag aan zo’n aanvullend pakket kwam met name vanuit de grotere ketens. Toch is het ook voor kleinere ketens of zelfstandige bandenbedrijven interessant. “We hebben het pakket gelanceerd met de uitreiking aan drie grote ketens. Daar is een heel traject van controles en bedrijfsbezoeken aan vooraf gegaan. Nu merken we dat er ook bij kleinere bedrijven belangstelling voor is. Ook die zijn uiteraard van harte welkom. Die signalen gaan we verzamelen en bekijken, zodat we in de loop van 2019 een tweede tranche van bedrijven zullen kunnen certificeren.”

ISO

Vaco mvo+ sluit aan bij ISO 26.000, de internationale richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Op de foto, van links naar rechts: Edo Wiggers (Euromaster), Pieter Bikker (Kwik-Fit), Tim van der Rijken (Vaco), Niek Kraak (Profile), Matthijs Verhaar (Profile) en Sybrand van Hulst (Vaco).

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3060 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters