Wie is mijn contractspartij?

Tesla Motors stelt tijdens onderhoud een vervangende Tesla ter beschikking aan de directeur/eigenaar van een onderneming. Een werknemer rijdt de Tesla vervolgens total loss en Tesla stelt de directeur, wiens naam en handtekening op de bruikleenovereenkomst staan, persoonlijk aansprakelijk voor de schade: € 54.300,00. Wie is de contractspartij? De onderneming als eigenaar van de Tesla of de directeur?

Rechtbank: directeur is partij
Volgens de rechtbank is de directeur partij bij de bruikleenovereenkomst. Hij heeft zich niet gehouden aan de voorwaarden. Hij had uitsluitend zelf met de leenauto mogen rijden. De schade aan de leenauto is ontstaan terwijl hij met zijn toestemming de leenauto ter beschikking stelde aan de werknemer.

Hof: onderneming is partij1
Het hof ziet dat anders en oordeelt dat niet de directeur maar de onderneming contractspartij is bij de bruikleenovereenkomst, zodat de onderneming door Tesla aangesproken zou moeten worden voor de schade. Op de bruikleenovereenkomst staat kort gezegd dat Tesla een leenauto ter beschikking stelt aan ‘De klant’, terwijl onderhoud wordt uitgevoerd aan ‘Uw auto’. Daaruit volgt dat niet de directeur klant is maar de onderneming, als eigenaar van de Tesla.

Naam en handtekening
Het komt erop neer dat niet alleen de naam en handtekening op de overeenkomst bepalen wie de contractspartij is. Dat hangt namelijk ook af van dat wat de betrokken partijen tegenover elkaar hebben verklaard. Wat ze over en weer uit elkaars gedragingen hebben afgeleid en mochten afleiden. In de Tesla-zaak hoefde de directeur volgens het hof dus niet te verwachten dat hij zichzelf zou binden aan de bruikleenovereenkomst.

Consignatie verkoop: wie is de verkoper?
Maar is het voor uw klant altijd duidelijk met wie hij zaken doet? Zo werd de geschillencommissie2 geconfronteerd met een koper die zich jegens de ondernemer beriep op dwaling en de koopovereenkomst wilde vernietigen. “Nee”, zei de ondernemer, “ik ben niet de verkoper maar slechts bemiddelaar. U moet de eigenaar, in feite de verkoper, aanspreken.” Daar ging de commissie niet in mee.

Bemiddelingsfactuur: toch geen bemiddeling?
Hoewel de ondernemer zich profileert als bemiddelaar op zijn website en bemiddelingskosten in rekening brengt aan de koper heeft de ondernemer in deze situatie als verkoper te gelden. Dat volgt onder meer uit de omstandigheden dat hij handelt in eigen naam en niet duidelijk is voor de koper voor wie dan bemiddeld zou worden. De koper heeft dus geen idee wie hij zou moeten aanspreken in geval van gebreken aan de auto. Bovendien verstrekt de bemiddelaar ‘garanties’ aan de koper.

Wanneer wel bemiddeling?
In een zaak bij de rechtbank3 was wel sprake van bemiddeling en moest de koper van de Porsche niet naar het autobedrijf maar naar de ex-eigenaar om een beroep te doen op non-conformiteit. Hierbij speelde een rol dat het autobedrijf tijdens het onderhandelingsproces steeds moest overleggen met de eigenaar van de Porsche. Na totstandkoming van de koopovereenkomst heeft de koper een deel van de koopsom rechtstreeks aan de eigenaar van de Porsche betaald, buiten het autobedrijf om. Voor de koper zou voldoende duidelijk moeten zijn dat het autobedrijf slechts bemiddelaar was en geen verkoper.

Wat kunt u doen?
Stel uzelf steeds de vraag: “Met wie doe ik eigenlijk zaken? De directeur in persoon of zijn onderneming?”
Check online bij de Kamer van Koophandel de bedrijfsgegevens, ook bij eenmanszaken.
Zet de juiste tenaamstelling van uw contractspartij op een overeenkomst of factuur. Niet ‘De Groot’, maar ‘De Groot B.V.’ of ‘de heer F. de Groot’. Vermeld zo nodig het KvK-nummer.
Wees duidelijk naar uw wederpartij. Wat bent u? Verkoper of bemiddelaar? In het laatste geval, maak duidelijk namens wie u handelt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *