Autokoper geeft steeds meer uit

Auto’s zijn de afgelopen vier jaren liefst achttien procent in prijs toegenomen. Of beter gezegd: consumenten hebben bij de aanschaf van een nieuwe auto gemiddeld 18 procent meer uitgegeven. Auto’s veranderen immers ook van modelomvang en specificaties.

Hoe dan ook, een autokoper gaf in 2010 nog 24.096 euro uit voor een nieuwe auto, terwijl dat vorig jaar al was geklommen naar gemiddeld 28.413 euro. De autodealers weten de verminderde verkoopaantallen dus aardig te compenseren met méér waarde per eenheid. Een belangrijke strohalm voor de sector. De prijstoename doet zich niet overal in de markt in gelijke mate voor. Naar modelsegment bezien zijn het vooral de kleine auto’s (A-segment) die tussen 2010 en 2014 een prijstoename van 18 procent genoteerd hebben. In het B- tot D-segment ging het er gematigder aan toe met een toename van ‘slechts’ tien procent. In het E-segment was zelfs maar zes procent prijsstijging aan de orde. Hoe groter de auto, hoe gedempter de prijsontwikkeling. Deze stelling gaat in z’n algemeenheid wel op, maar er zijn ook de nodige uitzonderingen. Zo vallen auto’s in de segmenten van de upper utilities (BMW X5 etc.) en commercials (personenbusjes etc.) uit de toon door bovengemiddelde prijstoenames. Anderzijds zijn de kleine SUV’s (lower utilities zoals de Nissan Qashqai) de afgelopen jaren zelfs in aanschafprijs gedaald.

Hand van de knip

Interessant is ook te zien dat met name vrouwen meer zijn gaan uitgeven aan een nieuwe auto; liefst 27 procent méér in vier jaar tijd. Vrouwen zijn dus niet alleen steeds vaker als zelfstandige autokoper in de showroom aan te treffen, ze geven steeds grotere bedragen uit. Twee belangrijke redenen om deze doelgroep extra aandacht te geven! Mannen geven – aldus de statistiek – in absolute zin nog wel een aanzienlijk hoger bedrag uit, maar dat zal in nogal wat gevallen gaan om de gezinsauto waardoor deze vergelijking niet erg zuiver is. Wat wel opvalt is dat het aanschafbedrag voor zakelijke auto’s met maar zes procent toegenomen is. Het zijn met name leaseauto’s waarop bezuinigd wordt, fleetowners en mkb’ers gaan voor hun wagenpark wel wat meer mee met het algemene prijsbeeld. Lees hier het volledige artikel met zeer uitgebreid cijferoverzicht >>

Clem Dickmann

Clem Dickmann studeerde bedrijfseconomie (HEAO en EUR) en marketing (NIMA-C1/C2). Werkte voor een marketing intelligence bureau, waarna een viertal autofabrikanten en -importeurs volgden. Was tot 2002 werkzaam als CEO van Hyundai Nederland. Naast zijn werkzaamheden voor Aumacon is hij actief als NIMA-examinator en analist/columnist. Strategie en marketing zijn de specialismen. In 2003 werd hij – als eerste persoon uit de Nederlandse automotive-sector – gecertificeerd als Register Marketeer (RM). In 2007 behoorde hij tot de eerste lichting Qualified Examiners van het NIMA, in 2010 gevolgd door de benoeming tot Senior Marketing Professional (SMP).

Van Clem Dickmann zijn er nog 40 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Clem Dickmann