Bovag benadrukt innovatie in Deltaplan

Als een van de deelnemers in de Mobiliteitsalliantie wil Bovag vooral inzetten op innovatie en voorkomen dat het Deltaplan Mobiliteit alleen maar meer spoor en meer asfalt tot gevolg heeft.

Bovag-voorzitter Bertho Eckhardt: “Het was noodzakelijk om een samenhangende visie te ontwikkelen voor de toekomst van mobiliteit. We lopen vast. En tot nu toe worden er vooral pleisters geplakt. De aanpak was tot nu toe ad hoc en korte-termijn. Het belangrijkste pleidooi in het Deltaplan is dan ook om mobiliteit als één samenhangend geheel te benaderen. De overheid voorop. En niet alleen omdat we vastlopen met zijn allen, maar ook omdat de wens van de ‘mobilist’ sterk verandert. Die denkt en doet steeds minder in hokjes.”

Kanttekening

Als mede-ontwerper van het Deltaplan onderschrijft Bovag de noodzaak van het aanleggen van mobiliteitshubs en de extra investeringen die daarvoor nodig zijn, maar plaatst daar wel een kanttekening bij. Eckhardt: “De echte oplossing voor onze mobiliteitsproblemen ligt in versnelde innovatie. Daar moeten we zwaar op inzetten. Bijvoorbeeld door Mobility as a Service (MaaS) te faciliteren. Dat kan door afspraken te maken over het delen van data door alle vervoerspartijen, privaat en publiek. En door het ontwikkelen van een datastandaard die het MaaS-exploitanten mogelijk maakt om een flexibel vervoersaanbod te ontsluiten en aan te bieden. BOVAG zal op zijn beurt dan weer zorgen dat de BOVAG-ondernemers daar hun rol in kunnen pakken. Het gaat erom dat mensen in vrijheid hun keuzes kunnen maken, in plaats van dat ze tot keuzes gedwongen worden. En dat je ze daarbij weet te verleiden om de slimme keuzes te maken.”

Deelauto en privélease

De in VNA verenigde leasemaatschappijen sluit daar in zijn reactie op aan. Directeur Renate Hemerik: “Mobiliteit is een levensbehoefte. Dat klinkt groots, maar mobiliteit biedt vrijheid. Om een toekomstbestendig systeem te krijgen, is samenwerking in een groter verband én met de overheid niet alleen logisch, maar ook noodzakelijk. Er moet een vervoerssysteem komen dat flexibel reizen stimuleert en waarbij bezit minder belangrijk is. De autoleasebranche beweegt al langer die richting op, denk maar aan deelautoconcepten en private lease, waarbij de auto niet meer in je bezit is, maar je de auto gebruikt naar eigen behoefte en betaalt voor de kilometers die je nodig hebt. Flexibiliteit in mobiliteit en betalen naar gebruik zijn voor de VNA dan ook logische gespreksonderwerpen. Nederland moet kiezen voor een systeem, waarbij iedereen toegang heeft tot betaalbare en passende mobiliteit!”

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 2902 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters