Carlo Hijzen interim-voorzitter Vaco

Tijdens de algemene ledenvergadering (alv) van bandenbrancheorganisatie VACO is Sybrand van Hulst afgetreden als voorzitter. Van Hulst heeft sinds 2009, als opvolger van Cees Goekoop, de voorzittershamer gehanteerd.

Carlo Hijzen, tevens voorzitter van de sector Bandenvernieuwing, vervangt Van Hulst totdat de nieuwe voorzitter wordt benoemd tijdens de buitengewone algemene ledenvergadering op 10 februari 2022. Een en ander is te lezen in de jongste editie van VACO Nieuws, het nieuwsblad voor de banden- en wielenbranche.

Benoemingen

De alv vond net als vorig jaar online plaats. Tijdens de online vergadering stemden de leden in met de herbenoeming van Liesbeth van Esch als voorzitter van de sector Bandenservice. Jan Driessen trad statutair af als voorzitter van de sector Bandenverwerking en werd opgevolgd door Jochim Geldens.

Peter-Alexander van ’t Hof trad af als voorzitter van de sector Handel en Sander Mast als voorzitter van de sector Industriebanden. Beide sectoren zijn daardoor tijdelijk niet vertegenwoordigd in het algemeen bestuur. Sybrand van Hulst deed dan ook een oproep aan de leden van beide sectoren om een bestuursfunctie te overwegen.

Leden van verdienste

Jan Driessen, Peter-Alexander van ’t Hof en Sander Mast werden bovendien tijdens de alv benoemd tot lid van verdienste, vanwege de lange tijd dat zij bestuursfuncties voor VACO hebben vervuld. Jan Driessen was van 2000 tot 2019 voorzitter van de sector Bandenvernieuwing en van 2009 tot de alv van 2021 voorzitter van de sector Bandenverwerking. Peter-Alexander van ’t Hof was sinds 2002 voorzitter van de sector Handel en Sander Mast sinds 2006 voorzitter van de sector Industriebanden.

Op de foto: VACO-voorzitter Sybrand van Hulst krijgt bij zijn aftreden bloemen van algemeen secretaris Laura Seegers.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3836 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *