Deltaplan ziet mobiliteit als één geheel

Een holistische aanpak is wat de Mobiliteitsalliantie voorstaat met het vandaag gepresenteerde Deltaplan Mobiliteit. Het plan is niet alleen een oplossing voor het langzaam dichtslibbende Nederland, maar houdt ook rekening met de klimaatambities van het kabinet, de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie, ruimtelijke vraagstukken en het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers.

Het Deltaplan gaat ervan uit dat de vraag naar personenvervoer tot 2030 groeit met 13 tot 20 procent en het goederenvervoer met 4 tot 19 procent. Het gebruik van de fiets stijgt met 15 tot 30 procent. Daarvoor is een brede aanpak van het mobiliteitsvraagstuk nodig, omdat de huidige capaciteit van het Nederlandse wegennet en openbaar vervoer onvoldoende is om deze groei op te vangen.

Concreet

Het Deltaplan bevat een aantal concrete voorstellen. De drie belangrijkste zijn het overstappen van motorrijtuigen- en aanschafbelasting op auto’s (mrb en bpm) naar een vorm van rekeningrijden, het op elkaar laten aansluiten van verschillende vormen van vervoer (mobility as a service) en de aanleg van personen- en goederenhubs aan de randen van steden.

Investeringsagenda

Het plan om Nederland bereikbaar te houden kost geld. Ook daar biedt het Deltaplan een oplossing voor in de vorm van een investeringsagenda. De Mobiliteitsalliantie gaat uit van extra investeringen van 3 miljard euro per jaar tot 2040. De alliantie voegt daaraan toe dat daar maatschappelijke baten tegenover staan van 18 miljard euro per jaar. Zo moet het Deltaplan banen creëren en de economische groei stimuleren.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3064 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters