Digitale transformatie in beslissende fase

Er is een digitale transformatie gaande die op korte termijn beslissend zal zijn voor de auto-industrie. Grote technologiebedrijven als Apple, Google en Amazon hebben een enorme voorsprong op de traditioneel opererende auto-industrie. Die industrie zal nu dus echt in actie moeten komen. Wie het uiteindelijk voor het zeggen krijgt, wordt in de komende jaren beslist.

Dat is de grondtoon van het negentiende Global Automotive Executive Survey 2018 van KPMG. Het is de uitkomst van een onderzoek onder 907 leidinggevenden in de auto-industrie (fabrikant, dealer, leasemaatschappij etc.) en ruim 2100 consumenten wereldwijd. Het onderzoek vond plaats in september en oktober 2017. Gezamenlijk rijst hieruit een beeld op welke kant de auto-industrie op lijkt te gaan.

Interactief

Het GAES wordt in eerste instantie als website gepresenteerd. Later volgt een papieren/digitale pdf. Het mooie van de website is dat die in hoge mate interactief is en de bezoeker de keuze laat welke informatie hij eruit naar voren wil halen. Tijdens een persconferentie op 4 januari stipten Loek Kramer (foto rechts) en Stijn de Groen alvast enkele opvallende onderzoeksresultaten aan.

Beurswaarde

Om de machtsverschuiving binnen de auto-industrie van autofabrikanten naar technologiebedrijven met cijfers te staven heeft KPMG de beurswaarde vergeleken van beide. Loek Kramer: “De vijftig belangrijkste autofabrikanten zijn op dit moment goed voor 20 procent van de beurswaarde van de vijftien grootste technologiebedrijven. In 2010 was dit nog 40 procent.” Ofwel: met auto’s verkopen alleen ga je het niet redden. Wie straks de dienst uitmaakt, is degene die voor de consument de aantrekkelijkste diensten rondom die auto weet te verkopen. Want uiteindelijk bepaalt de klant bij welke partij hij zijn geld wil uitgeven. Dealers gaan dat merken, voorspelt Loek Kramer. “Het aantal dealervestigingen zal uiteindelijk met 30 tot 50 procent afnemen. In ons land zal dat iets minder zijn, 20 tot 30 procent, maar dan nog is het schrikken voor de dealers die zelf niet (mede) aan het stuur staan van het consolidatieproces. De groten worden nog veel groter, zoveel is duidelijk.”

Aandrijflijnen

Vorig jaar was de conclusie van het GAES dat batterij elektrische auto’s het zouden gaan afleggen tegen de brandstofcelauto. Immers, actieradius en laadinfrastructuur zijn daarvoor veel minder kritische factoren dan voor de batterij elektrische auto. In het overzicht van dit jaar doen de onderzoekers van KPMG een stap terug en verwachten zij dat verschillende aandrijflijnen naast elkaar zullen blijven bestaan.

Diesel

Een hot item is de toekomst van diesel. Uit de onderzoeksresultaten die hierover verzameld zijn, blijkt het nut van een interactieve presentatie van de cijfers, want vraag aan leidinggevenden bij autofabrikanten wereldwijd of diesel dood is en 50 procent van hen zal het beamen. Maar vraag je aan consumenten wereldwijd of de aanschaf van een diesel nog een reële optie is en 65 procent zegt nee. Neem je alleen de West-Europese consumenten, dan zegt zelfs 70 procent nee. Neem je alleen Oost-Europese consumenten, dan zegt nog maar 48 procent nee. Het is dus maar net aan wie je het vraagt.

Autobezit

Autobezit is een ander onderwerp dat aan bod komt. Het is geen verrassing dat uit het onderzoek blijkt dat autobezit voor consumenten steeds minder belangrijk wordt. In toenemende mate wordt de mobiliteitsbehoefte in abonnementsvormen aangeboden. Loek Kramer: “Bijna de helft van de autobezitters geeft aan in 2025 geen eigenaar meer te willen zijn van een voertuig. Iets meer dan 32 procent geeft aan dat de veranderde leefomstandigheden de belangrijkste reden vormen. Een op de vier doet het voertuig uit kostenoverwegingen van de hand.” Het KPMG-rapport is een van de onderwerpen in BNR’s Nationale Autoshow in de uitzending van vrijdag 5 januari. Loek Kramer is in de uitzending (15 tot 16 uur) te gast voor een toelichting op het rapport.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 2954 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters

  • 5 januari 2018 om 20:09
    Permalink

    In 2030 terug naar 60 procent minder dan nu. Daarna naar nul.

Reacties zijn gesloten.