Hefbrugimporteurs op de vingers getikt

De Inspectie SZW heeft bij zeventien equipmentleveranciers handhavend opgetreden. Bij zeven bedrijven werden technische tekortkomingen geconstateerd aan de hefbruggen waardoor deze niet voldeed aan de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen. Aanleiding was de marktintroductie in 2009 van een hefbrug zonder CE-markering en met technische gebreken.

Op grond van de technische tekortkomingen die de Inspectie SZW bij de daaropvolgende controle constateerde, zijn deze bedrijven verplicht om de handel te staken, afnemers te informeren over het gevaar en risico van de hefbruggen en de reeds geleverde hefbruggen aan te passen. Daarnaast hebben tien bedrijven een waarschuwing gekregen voor het ontbreken van een verklaring van overeenstemming of het ontbreken van een (Nederlandse) gebruiksaanwijzing.

Bij importeurs en handelaren van hefbruggen is in 55 procent van de gevallen handhavend opgetreden omdat de producten niet voldeden aan de eisen. Het ging daarbij om zowel administratieve tekortkomingen zoals het ontbreken van een verklaring van overeenstemming of een gebruiksaanwijzing als technische gebreken.

Niet op de hoogte

Bij de inspecties werd duidelijk dat veel importeurs en handelaren niet goed op de hoogte waren van de productregelgeving. Zo was het voor een aantal van hen niet duidelijk dat bij import van producten uit landen die niet tot de Europese Ruimte behoren, waaronder China, zij volgens de productregelgeving aangemerkt worden als fabrikant en moeten voldoen aan de bijbehorende verplichtingen. De geïnspecteerde importeurs en handelaren van hefbruggen brengen gemiddeld ongeveer 100 tot 150 hefbruggen per jaar per marktdeelnemer in de handel. De geïmporteerde hefbruggen waren ondermeer afkomstig uit Duitsland, Italië en China.

Geschat wordt dat in Nederland ongeveer 55.000 tot 60.000 hefbruggen in gebruik zijn. Een veilige hefbrug moet uitgerust zijn met ondermeer een voorziening die voorkomt dat auto’s van de hefbrug kunnen rollen. De hefbrug moet ook automatisch stoppen met dalen wanneer door een obstructie onder de brug, de brug scheef kan trekken. Als gevolg van het scheeftrekken kan namelijk een auto van de brug vallen. Ook moet worden voorkomen dat voeten van werknemers, bij het dalen van de brug naar zijn laagste stand, afgekneld kunnen worden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.