Hoogste percentage afname schadecalculaties sinds 2010

Het totaal aantal calculaties in december 2013 laat een lichte toename zien van 4,5 procent ten opzichte van december 2012. Dit leidt voor geheel 2013 tot een afname van 4,3 procent ten opzichte van 2012, blijkt uit cijfers van Focwa.


Het aantal schadecalculaties waarbij een opdrachtgever en een hersteller bekend zijn is in december 2013 afgenomen met 7,8 procent ten opzichte van december 2012. Hier geldt voor geheel 2013 een afname van 13,9 procent ten opzichte van geheel 2012. Dit is voor de beide soorten calculaties het hoogste percentage afname sinds 2010.

De cijfers bij schade-analyse zijn bij de maanden februari t/m november gewijzigd ten opzichte van de vorige gepubliceerde cijfers. Dit is het gevolg van een verbetering in het verwerkingsproces van ABZ. Daardoor zijn in totaal bijna 25.000 Audatex-calculaties alsnog herkend als een calculatie waar een opdrachtgever en een schadehersteller bij betrokken zijn geweest.

Door een grotere diversiteit van gebruikers en systemen waarin de calculatie verwerkt wordt, is de definitie van een calculatie waarbij of een opdrachtgever of een hersteller bekend zijn, niet meer dat deze calculaties als de ‘niet gestuurde schade’ kunnen worden gezien. Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor de definitie ‘gestuurde schade’. In de toekomst kan geen informatie meer worden verstrekt over de verhouding ‘gestuurde’ en ‘niet gestuurde’ calculaties, aldus Focwa.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *