Private lease blijft buiten WFT

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) geeft zelfregulering voor private lease de kans om zich te bewijzen. Zij zal, in ieder geval voor nu, niet bij de minister aankloppen om private lease onder de reikwijdte van de Wet op het financieel toezicht (WFT) te brengen. Wel ziet de AFM drie belangrijke aandachtspunten.

De Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen VNA heeft begin dit jaar via een speciaal in het leven geroepen taskforce intensief overleg gevoerd over het onderwerp privélease om vervolgens de geformuleerde voorwaarden af te stemmen met consumentenorganisaties. Op die manier wordt gehoor gegeven aan zelfregulering door de branche.

Wat betreft de AFM is één van de zorgpunten de vraag of die normen wel voldoende bescherming bieden voor de consument. Bovendien zullen de normen moeten worden nageleefd en zullen de aanbieders van privélease zich voor het merendeel moeten aansluiten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.