RAI: Meer samenwerking nodig in mobiliteitsbranche

Tijdens de opening van de Auto RAI 2015 riep Steven van Eijck, algemeen voorzitter van RAI Vereniging, op tot veel meer gestructureerde samenwerking in de mobiliteitsbranche. “We moeten als mobiliteitssector onze maatschappelijke verantwoordelijkheid in een veranderende tijd anders invullen”, zo zei de voorman.

“We leven in een tijd van de terugtrekkende overheid. Deels om financiële redenen, deels maatschappelijk gewenst. Bedrijven opereren steeds nadrukkelijker vanuit een maatschappelijk bewustzijn. Naast profit ook people en planet. Het maatschappelijk middenveld krijgt gelukkig steeds meer ruimte. De samenleving vereist samenwerking, ieder met specifieke verantwoordelijkheden en taken, maar het nieuwe concurreren heet samenwerken”, aldus Van Eijck.

Ook initiatieven voor de mobiliteit moeten wat de voorzitter betreft vanuit de maatschappij komen. “De overheid speelt vaker de rol dit te faciliteren en randvoorwaarden te stellen. In het recente verleden mocht ik bijdragen aan twee zorgakkoorden en een filantropie-akkoord. Ook in onze sector is deze manier van samenwerken in het SER Energieakkoord succesvol geweest.”

Van Eijck blijft niet bij visieontwikkeling steken, maar is hiermee ook al concreet aan de slag gegaan. “In de afgelopen maanden hebben Anwb, Bovag en de autoleasemaatschappijen (VNA) zich in gesprekken bereid verklaard om samen met ons te gaan werken aan een visie op de toekomst van de mobiliteit en de wijze waarop alle partijen, ook de overheid, hieraan invulling kunnen gaan geven, in het belang van de burger / de reiziger. Ook Connexion, de NS en andere partijen hebben aangegeven vanuit hun specifieke verantwoordelijkheid bij te willen dragen. We zullen dat plan voorleggen aan de meest aangewezen bewindspersoon uit uw kabinet.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.