RAI Vereniging is blij dat het kabinet heeft besloten dat automobilisten vanaf 2030 niet langer betalen voor het bezit van de auto, maar voor het daadwerkelijk gebruik van de auto. Hiervoor wordt een nieuw systeem opgetuigd waarbij de de huidige motorrijtuigenbelasting wordt hervormd tot een kilometerafhankelijke belasting voor personen- en bestelauto’s. 

RAI Vereniging pleit er wel uitdrukkelijk voor om via dit systeem de uitstoot van COշ nog meer terug te dringen dan nu beoogd. Dat kan door in de beprijzing onderscheid te maken naar milieukenmerken van een auto. “Het systeem moet eenvoudig blijven, maar tegelijkertijd mogen we deze kans om de mobiliteit verder te vergroenen niet aan ons voorbij laten gaan”, aldus Huub Dubbelman, voorzitter van de sectie Personenauto’s en Lichte Bedrijfswagens van RAI Vereniging.

Vergroening

Het nieuwe systeem is eerlijker en draagt volgens RAI Vereniging ook bij aan de vergroening van onze mobiliteit. Dubbelman: “Het huidige autobelastingsysteem is al velen jaren een doorn in het oog. Het zorgt ervoor dat nieuwe schone en zuinige auto’s in Nederland tot de duurste van Europa behoren. Invoering van betalen naar gebruik biedt de mogelijkheid om alleen het gebruik en niet meer het bezit te belasten. Door aanschafbelastingen, zoals de bpm, langzaam af te schaffen, kunnen we het Nederlandse wagenpark in een veel hoger tempo vergroenen.”

Deel dit artikel op

Eén reactie

  1. Van Adriaan Roggeveen ontving de redactie de volgende reactie:

    “Ik blijf het een raar voorstel vinden, hoewel “betalen naar gebruik” een te rechtvaardigen systeem is. Via de accijns op brandstof gebeurt dit immers al. Door de houderschapsbelasting af te schaffen en de financiële equivalent daarvan te vertalen in de brandstofaccijns is het probleem opgelost voor alle auto’s die op fossiele brandstoffen rijden. Daarvoor hoeft geen “nieuw systeem” ingericht te worden. Bovendien doet dit systeem recht aan het principe van “de vervuiler betaalt”, want voertuigen die veel brandstof gebruiken betalen immers automatisch meer dan zuinige (lichte, kleine) auto’s.

    Voor elektrische voertuigen kan de overheid een vergelijkbare accijns opleggen aan de energieleveranciers die de publieke laadpalen en snelladers bedienen. Dat vereenvoudigd de inning van die accijns aanmerkelijk omdat het maar een beperkt aantal partijen betreft.

    De enige hobbel die dan nog genomen moet worden zijn de laadsystemen die de berijder thuis of op het bedrijf heeft. Maar mijn walbox thuis hangt al in het netwerk van Shell Recharge (voorheen New Motion), omdat ik de “dongle” ook nodig heb voor publieke laadpalen. Dat moet met de huidige stand van de techniek geen onoverkomelijk probleem zijn.

    Laat de RAI voor een dergelijke oplossing pleiten en zich verzetten tegen een “nieuw systeem” waaraan allerlei privacy kanten zitten en de invoering ervan grote investeringen vergt.”

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws
Meest bekeken berichten
Recente Reacties