Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) en minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) hebben de Tweede Kamer een onderzoek aangeboden naar varianten voor de tariefstructuur van betalen naar gebruik in de motorrijtuigenbelasting (mrb). Deze kilometerheffing geldt, zoals afgesproken in het coalitieakkoord, vanaf 2030 voor alle personen- en bestelauto’s.

In dit onderzoek zijn naast het basispad, waarin geen betalen naar gebruik wordt vastgesteld, drie hoofdvarianten uitgewerkt, elk met een aantal subvarianten, acht varianten in totaal. Hoofdvariant 1 gaat uit van een gelijk kilometertarief voor alle voertuigen. Hierbij is er geen opslag voor diesel en lpg in het kilometertarief. De verschillende kortingen en vrijstellingen, waarvan verlaagd tarief voor de bestelauto van ondernemers de belangrijkste is, blijven behouden. Op deze varianten zijn drie subvarianten onderzocht, bijvoorbeeld een waarbij de eerste drieduizend kilometer vrij zijn van het kilometertarief.

Bij hoofdvariant 2 is het kilometertarief gedifferentieerd naar gewicht, zoals in de huidige motorrijtuigenbelasting. Hierbij geldt een opslag voor auto’s op diesel en lpg. Ook hiervoor zijn drie subvarianten onderzocht. Zo is er de variant waarin geen differentiatie per brandstof bestaat, uitgezonderd voor diesel en lpg, net zoals in de huidige motorrijtuigenbelasting.

De derde hoofdvariant gaat uit van een basistarief plus opslag op basis van CO2-uitstoot. Daarbij geldt voor alle voertuigen hetzelfde basistarief per kilometer, met een opslag op basis van de CO2-uitstoot per kilometer.

Consultatie

Het kabinet gaat over de onderzoeksresultaten in gesprek met belanghebbenden en neemt de onderzoeksresultaten en alle andere feedback mee bij het besluiten over de precieze vormgeving van betalen naar gebruik. Medio 2023 start naar verwachting een internetconsultatie over de wetgeving voor betalen naar gebruik. Dan kunnen ook burgers en bedrijven hun ideeën inbrengen. Later zal een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer worden ingediend.

Deel dit artikel op

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws
Meest bekeken berichten
Recente Reacties